ΜΙΛΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΙΛΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Είναι Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Μακάρι!!!

Ακούμε, τελευταία πιο συχνά, έστω και αποσπασματικού χαρακτήρα υποσχέσεις για σωστική παρέμβαση σε διάφορα καταρρέοντα εμβληματικά κτίρια της πόλης… Αρχικά...