Ετικέτα: ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Προκήρυξη χορήγησης vouchers για προνήπια (και) στην Κέρκυρα

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) εξέδωσε πρόσκληση για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα ...

Διαβάστε περισσότερα