Ετικέτα: ΠΕΡΙΒΟΛΙ

ΠΙΝ: Έργο άμεσης προτεραιότητας λόγω υψηλού κινδύνου, η αντιπλημμυρική παρέμβαση στο Περιβόλι

Ως Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κίνδυνου πλημμύρας, σύμφωνα με την αξιολόγηση των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης Κινδύνων πλημμύρας Λεκανών απορροής των ποταμών ...

Read more