Ετικέτα: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Απορριμματοφόρο για τη συλλογή βιοαπόβλητων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Στο πλαίσιο του έργου E-Horeca WANET που συγχρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020 (Interreg IPA II ...

Διαβάστε περισσότερα