Δύο επερωτήσεις από τον πρώην περιφερειάρχη προς τη Ρόδη Κράτσα.

Θέμα: Αναβάθμιση πρώην Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Οι ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι μεγάλες και γνωστές επί χρόνια. Η παραχώρηση του παλιού Δικαστικού Μεγάρου έδωσε την προοπτική μεταφοράς της έδρας της Περιφέρειας σε δημόσιο και όχι ενοικιαζόμενο κτήριο Έτσι, με ενέργειες οι οποίες ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας στην ηγεσία της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από το 2012 είχε εξασφαλιστεί πίστωση 835.000 ευρώ προκειμένου το κτήριο να ανακατασκευαστεί και εκσυγχρονιστεί.
Στις 15 Απριλίου 2014 το έργο δημοπρατήθηκε και στη συνέχεια συμβασιοποιήθηκε και άρχισε η εκτέλεσή του. Μέσα από πρόγραμμα εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην Δικαστικού Μεγάρου και προχώρησαν οι σχετικές εργολαβίες. Έχουν μεσολαβήσει δύο περιφερειακές περίοδοι και σήμερα βρισκόμαστε στην τρίτη κατά σειρά και το έργο δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται σύντομα. Μία εργολαβία η οποία αφορά τους εξωτερικούς χώρους βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ αναμένεται να ακολουθήσει αυτή του εξοπλισμού.
Ερωτάσθε:
-Πότε ξεκινάει η νέα εργολαβία που αφορά στους ελαιοχρωματισμούς και την αναβάθμιση του εξωτερικού χώρου;
-Έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία εκτέλεσης του έργου του εσωτερικού του κτηρίου;
-Προβλέπονται αλλαγές στο έργο που ήδη έχει εκτελεστεί; Αν ναι, έχει υπολογιστεί το γεγονός ότι αυτό θα επιφέρει νέες καθυστερήσεις ολοκλήρωσής του;
-Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού των γραφείων και του χώρου του Περιφερειακού Συμβουλίου;

Σημειώνουμε ότι αν ο χρόνος δεν επαρκεί για την απάντηση στην συγκεκριμένη επερώτηση, παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως.


Θέμα: Το έργο αποκατάστασης του παράκτιου τείχους της Γαρίτσας έχει μείνει ημιτελές

Η αποκατάσταση του παράκτιου τείχους στη Γαρίτσα της Κέρκυρας από τη θέση ΝΑΟΚ μέχρι τον Ανεμόμυλο χρειάστηκε εννέα χρόνια, από το 2011 μέχρι το 2019 για να εκτελεστεί, αφήνοντας όμως ένα μεγάλο τμήμα του έργου ανεκτέλεστο και συγκεκριμένα αυτό που αφορά από τη θέση «εργοστασίου Δεσύλλα» στη Γαρίτσα μέχρι τον Ανεμόμυλο, συνολικού μήκους 1.450 μέτρων.
Ένα σύντομο ιστορικό κατασκευής του έργου αυτού θεωρώ ότι είναι χρήσιμο προκειμένου να μπορέσουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και οι πολίτες να γνωρίζουν την πορεία του.
Η πρώτη ένταξη του έργου έγινε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος – Πελλοπονήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013, στις 9-4-2012 με δικαιούχο τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας και με προϋπολογισμό 4.127.000 ευρώ. Η μελέτη είχε συνταχθεί σε προγενέστερο χρόνο (11-11-2011) με δαπάνες του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας.
Η πρώτη απένταξη του έργου ήρθε στις 11-01-2013 μετά από αίτημα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας αφού ο διαγωνισμός τον οποίο διενήργησε βγήκε άγονος καθώς η Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας δεν είχε αρμοδιότητα υλοποίησης έργου με τέτοιο προϋπολογισμό.
Η δεύτερη ένταξη του έργου έγινε και πάλι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος- Πελλοπονήσου και Ιονίων Νήσων 2007-2013, στις 14-02-2013 με τελικό δικαιούχο αυτή τη φορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και με τον ίδιο ως άνω προϋπολογισμό.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16-04-2013, συμβασιοποιήθηκε στις 25-09-2013 με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης τις 24-03-2015. Η μη υλοποίηση του έργου από τον ανάδοχο οδήγησε σε αυτοδίκαιη διάλυση της σχετικής σύμβασης έργου και το έργο ανετέθη στον πρώτο επιλαχόντα την 01-07-2016 με προϋπολογισμό 2.802.750,57 ευρώ. Ωστόσο, λόγω μη ολοκλήρωσης του έργου εντός της περιόδου επιλεξιμότητας, στις 8-02-2017 απεντάχθηκε για δεύτερη φορά.
Η Τρίτη κατά σειρά ένταξη του έργου έρχεται και πάλι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 στις
08-2-2017 με προϋπολογισμό 2.606.844,27.
Το 2019 το εκτελεσθέν έργο παραδόθηκε χωρίς να δοθούν όμως απαντήσεις και διευκρινήσεις γιατί δεν ολοκληρώθηκε στο σύνολό του μέχρι τον Ανεμόμυλο. Πράγματι, από την θέση «εργοστασίου Δεσύλλα» μέχρι τον Ανεμόμυλο η κατάσταση τόσο του πεζοδρομίου όσο και του παράκτιου τείχους είναι πάρα πολύ κακή. Το τμήμα αυτό είναι πολυσύχναστο και είναι ορατός ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος των διερχόμενων.
Από τον Δεκέμβριο του 2018 η παραλιακή αυτή ζώνη έπαψε να ανήκει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας και την ευθύνη έχει η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου σε μια περίοδο μεταβατική προκειμένου να αποδοθεί στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί προ πολλού.
Είναι γνωστό εξάλλου, ότι το πεζοδρόμιο και το παράκτιο τείχος ανήκει ως ευρισκόμενο στον αιγιαλό, στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ενώ η διαχείριση της επαρχιακής οδού από Κανόνι, Γαρίτσα, Άνω Πλατεία, Μουράγια (επαρχιακή οδός 1) ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο ρόλος ως εκ τούτου της Π.Ι.Ν. η οποία χρηματοδότησε και εκτέλεσε το έργο μέχρι το σημείο που προαναφέρθηκε, είναι καθοριστικός για την ολοκλήρωση του έργου.
Επιπλέον, έχει γίνει κοινά αποδεκτό ότι το παραλιακό τμήμα της Γαρίτσας θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατευθεί από την πλευρά της θάλασσας, όπως εξάλλου είχε προβλεφθεί στο παρελθόν με την ύπαρξη ογκόλιθων εντός θαλάσσης όπου προστάτευαν το τείχος από τις καιρικές συνθήκες. Γι’ αυτό και άντεξε για πάρα πολλά χρόνια.

Ερωτάσθε λοιπόν:
-Γιατί το έργο της αποκατάστασης του παράκτιου τείχους της Γαρίτσας έχει σταματήσει και δεν ολοκληρώνεται σε όλο του το μήκος;
-Που βρίσκεται η μελέτη εκτέλεσης του έργου του υπολοίπου τμήματος η οποία όπως με διαβεβαίωσαν παραδόθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων;
-Έχει εγκριθεί η μελέτη αυτή από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο;
-Τι ενέργειες έχουν γίνει προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει το έργο και να δημοπρατηθεί;
-Μήπως, επιπροσθέτως, επιβάλλεται η εκπόνηση μελέτης από ειδικούς η οποία θα έδινε τις κατευθύνσεις προστασίας της παραλιακής της Γαρίτσας από θαλάσσης ώστε το παράκτιο τείχος να προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες;

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ