Ερώτηση της Λιάνας Κανέλλη «για τις αδικίες που διαπιστώνονται με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων της Ειδικής Αγωγής» προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Η ερώτηση

Στις 20/11/2019, ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες της Ειδικής Αγωγής που αφορούν τη διαδικασία μόνιμων διορισμών, αλλά και των προσλήψεων ως αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μέσω του ν.4589/19. Με την ανακοίνωση των πινάκων της προκήρυξης 3ΕΑ/2019, επιβεβαιώθηκαν μια σειρά προβλήματα που είχαν διαπιστωθεί από το καλοκαίρι και οφείλονταν σε ασάφειες της προκήρυξης και τεχνικά λάθη του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής.
Για την ακρίβεια, 1.183 εκπαιδευτικοί είναι απορριπτέοι από τους πίνακες εξαιτίας ασαφών οδηγιών και αστοχιών για την καταβολή του παραβόλου μιας και κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι, πήραν το μήνυμα από το σύστημα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή, παράλληλα πήραν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά όχι την ειδοποίηση της εκκρεμότητας πληρωμής του παραβόλου. Αποτέλεσμα αυτής της παράληψης ήταν να απορριφθούν οι υποψήφιοι λόγο μη καταβολής του παραβόλου. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, που όλα τα προηγούμενα χρόνια δούλευαν ως αναπληρωτές, πλέον κινδυνεύουν να μείνουν οριστικά εκτός εκπαίδευσης, μιας και η απόρριψή τους από τους πίνακες θα σημάνει όχι μόνο την μη δυνατότητα του μόνιμου διορισμού, αλλά και τον 3ετη τους αποκλεισμό ακόμα από τη δυνατότητα να δουλέψουν ως αναπληρωτές.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν προσμετρηθεί υπαρκτά προσόντα από παράληψη συμπλήρωσης των πεδίων της πλατφόρμας από τους υποψήφιους. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να αναφέρουμε αφενός το μικρό χρονικό περιθώριο της διαδικασίας συμπλήρωσης, αφετέρου τη μη εξοικείωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που για πρώτη φορά ήρθαν αντιμέτωποι με τέτοιες διαδικασίες έχοντας μη επαρκείς οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Ερωτάται η κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση σε πολιτικό και νομικό επίπεδο ώστε:
• Να μην αποκλειστούν οι υποψήφιοι από την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 λόγο μη καταβολής παραβόλου
• Να προσμετρηθούν όλα τα υπαρκτά προσόντα από τους υποψηφίους

Η Βουλευτής

Κανέλλη Λιάνα

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ