Από την ίδια την ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, ανατρέπονται οι ισχυρισμοί Κράτσα περί θνησιγενούς τμήματος που δεν έχει μέλλον και έχει αποδείξει την ανεπάρκειά του, όσον αφορά το τμήμα Εθνομουσικολογίας Ληξουρίου. Τεράστιο κτίριο, σύγχρονες εγκαταστάσεις και μηχανήματα, στούντιο και υποδομές…

 Αποτελώντας συνέχεια του τμήματος ΤΕΙ με αντικείμενο την τεχνολογία του ήχου και των μουσικών οργάνων, διαθέτει έναν πολύ πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό, ιδιόκτητα στούντιο ηχογράφησης που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα επαγγελματικά στούντιο παραγωγής τραγουδιών, ενώ οι κτιριακές του εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ένα άνετο κτίριο που στέγαζε παλαιότερα την Βαλλιάνειο Επαγγελματική Σχολή.

 

Το τμήμα

Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2018 με έδρα το Ληξούρι της Κεφαλονιάς ως νέο τμήμα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η σχολή περιελάμβανε επίσης το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Το ακαδημαϊκό έργο του Τμήματος Εθνομουσικολογίας προβλεπόταν να ξεκινήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
Έχει ως έδρα την πόλη του Ληξουρίου και στεγάζεται στο κτίριο της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής (Β.Ε.Σ.).

 

Η υποδομή του

Στο κτίριο αυτό φιλοξενείται η Γραμματεία του Τμήματος, η βιβλιοθήκη, τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού και χώρος συσκέψεων, ενώ λειτουργούν και οι αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο φύλαξης, μία αίθουσα συναυλιών, αίθουσα προβών, το εργαστήριο Φυσικής, η αίθουσα μηχανημάτων, το στούντιο ηχογράφησης, όλα τα εργαστήρια των μουσικών οργάνων, το εργαστήριο Πληροφορικής, το εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, και διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι.

 

Ο σκοπός της ίδρυσής του

Στην ιστοσελίδα του τμήματος, αναφέρονται οι σκοποί και η σκοπιμότητα της ίδρυσης του τμήματος: «Στη σύγχρονη επιστημονική και δημιουργική πραγματικότητα, το εννοιολογικό και επιστημονικό πλαίσιο της Εθνομουσικολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη των κοινωνικών και πολιτισμικών όψεων της μουσικής σε τοπικό και σε παγκόσμιο πλαίσιο. Κατ’ επέκταση, πεδίο εκπαίδευσης των εθνομουσικολόγων είναι κυρίως η ανθρωπολογία και η μουσική. Η εθνομουσικολογία είναι αντικείμενο με διεπιστημονική φύση η οποία οδηγεί σε ερμηνευτικές διαφοροποιήσεις. Αρχική συνθήκη της εθνομουσικολογίας υπήρξε η διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα του εθνομουσικολόγου από τον υπό μελέτη πολιτισμό καθιερώνοντας την διαπολιτισμική προσέγγιση ως προϋπόθεση της επιστήμης.
Οι περιοχές έρευνας της εθνομουσικολογίας ήδη από την δεκαετία του 1980 μετατοπίζονται και συμπεριλαμβάνουν παγκοσμιοποιημένες μουσικές τάσεις και μουσικές γλώσσες, την popular music καθώς και ταχέως αναπτυσσόμενες και τεχνολογικά υποστηριζόμενες νέες μορφές μουσικής. Η αλλαγή αυτή συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις παραδείγματος στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Η ίδρυση του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου βάσει των διατάξεων του Ν. 4559/2018 εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος περί μοναδικών γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων του. Θα πρέπει συνεπώς να ενισχύει, κατά το δυνατόν, τη διαφοροποίηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Σύμφωνα με την ανωτέρω οπτική το νέο τμήμα Εθνομουσικολογίας στοχεύει στο να:
• ενισχύσει τις δυνατότητες εξωστρεφούς ανάπτυξης της Σχολής και σε διαπολιτισμικό επίπεδο.
• δημιουργήσει νέες δυνατότητες για στενή συνεργασία μέσω συσχετισμού και συμπληρωματικότητας των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας με αμφίδρομα πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της Σχολής.
• συμπληρώσει και να επεκτείνει και εκτός του πλαισίου του αμιγώς δυτικού πολιτισμού το πεδίο μελέτης της μουσικής πράξης και επιστήμης το οποίο καλλιεργεί ήδη το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
• ενισχύσει περαιτέρω με τις μεθόδους και τα εργαλεία της
εθνομουσικολογίας τις ήδη εν χρήσει μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εθνομουσικολογικές πρακτικές στους διάφορους τομείς των μουσικών επιστημών όπως αυτές θεραπεύονται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
• υποστηρίξει τη μελέτη της μουσικής κάθε πολιτισμού πέραν του ανθρωπολογικού-κοινωνικού της πλαισίου και με την μελέτη της εκτελεστικής πρακτικής του μουσικού πολιτισμού υπό έρευνα. Στο σύνολο των διδακτικών αντικειμένων και ερευνητικών πεδίων του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να καλύπτονται και να ισορροπούν στο μέτρο του δυνατού η επιστημονική μεθοδολογία και έρευνα με την εκτελεστική εμπειρία.

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Είναι σαφές ακόμη και από αυτά που εδώ αντιγράφετε, ότι είναι άλλο το ήδη καταργημένο επί Γαβρόγλου Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και άλλο το ΝΕΟ, και πλέον σε αναστολή λειτουργίας, Τμήμα Εθνομουσικολογίας. Μην παραπληροφορείτε άλλο…

    • Δεν υπάρχει καμία παραπληροφόρηση, αγαπητέ κε Λεμπέση. Το τμήμα Εθνομουσικολογίας αποτελεί διάδοχη κατάσταση του τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, εντασσόμενο σε έναν ενιαίο κλάδο που συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα περιελάμβανε δράσεις / τομείς που είχε και το τμημα που λειτουργούσε έως πέρυσι στο ΤΕΙ, θα στεγαζόταν στους ίδιους χώρους, θα είχε σε μεγάλο βαθμό τα ίδια εργαστήρια. Οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες που παραθέτουμε στο κείμενο, είναι αναρτημένες έως και σήμερα στην ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου για το εν λόγω τμήμα (https://ethnomus.ionio.gr/) και περιλαμβάνει τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά τη λειτουργία του τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ στο Ληξούρι. Φανταζόμαστε ότι δεν θεωρείτε πως παραπληροφορεί και το ίδιο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το κοινό, αναρτώντας υλικό και φωτογραφίες για ένα υπό σύσταση τμήμα, από ένα παλαιό τμήμα ΤΕΙ που, όπως θέλετε να υποστηρίξετε, δεν έχει σχέση με το υπό αναστολή τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, στο κείμενό μας επιχειρούμε να αναδείξουμε το ότι το υπό δημιουργία (ή υπό κατάργηση πριν καν δημιουργηθεί) τμήμα μόνο θνησιγενές δεν είναι καθώς διαθέτει παραπάνω από επαρκείς χώρους και διαμορφωμένες για λειτουργία ΑΕΙ σύγχρονες εγκαταστάσεις, υλικοτεχνική υποδομή αλλά και προσωρινή διοίκηση που αποτελείται από ορισμένους από τους πλέον έγκριτους καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου (https://ethnomus.ionio.gr/gr/department/governance).

      Η ομάδα του CorfuPress.com

  2. Αγαπητό corfupress, επειδή ο κ. Λεμπέσης έχει δίκιο, σας παρακαλώ ρωτήστε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αν κράτησε στο νέο Τμήμα κάποιο από τα μέλη ΔΕΠ του παλαιού Τμήματος, τα οποία και λειτουργούσαν τα εργαστήρια, ώστε να φαίνεται έστω η όποια συνέχεια… Γιατί αν δεν έχει μείνει έστω και ένας από το παλαιό Τμήμα, με μόνο αποδεκτό αιτιολογικό τη μη συνάφεια γνωστικών αντικειμένων, τότε πώς θα αξιοποιηθούν από το νέο Τμήμα εργαστήρια και υποδομές μη συναφείς με το αντικείμενό του; Αυτό εννοεί ως παραπληροφόρηση ο κ. Λεμπέσης και οι ευθύνες της παραπληροφόρησης είναι υπό έρευνα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ