Το CorfuPress.com αποκαλύπτει σήμερα όλες τις «κρυφές» λεπτομέρειες του σχεδίου μεταφοράς και της διαχείρισης των σκουπιδιών εντός του νομού. Από το ποσό που ζητά η ΔΙΑΔΥΜΑ, έως την άρνηση Λέσση να μείνουν τα δέματα στη Λευκίμμη και από την κατασκευή του νέου ΧΥΤΥ οριστικά στο Τεμπλόνι μέχρι το πως θα καταμεριστεί το κόστος μεταφοράς και εναπόθεσης σκουπιδιών στο εργοστάσιο της Κοζάνης.

 

 Μετά τις αρχικές δηλώσεις ικανοποίησης και ανακούφισης ή και τη «θριαμβολογία» για τη λύση, έρχονται στο φως και οι λεπτομέρειες της σημερινής συμφωνίας που, μόνο ανέφελη δεν προβλέπεται να είναι, καθώς περιλαμβάνει δύσκολες αποφάσεις, περίπλοκες διευθετήσεις αλλά και σημεία κόντρας μεταξύ των δήμων της Κέρκυρας.
Μεταξύ των λεπτομερειών αυτών, είναι το υψηλό κόστος της μεταφοράς που θα επιχειρηθεί να καλυφθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από κονδύλια του Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και την ΠΙΝ, η υποχρέωση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λευκίμμης ως σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων αλλά και διαχείρισης βιοαποβλήτων, η επιμονή των δημάρχων να εκπονήσει ο καθένας δική του μελέτη για τα όρια του δήμου του, η οριστική απόφαση για φιλοξενία όλων των νέων εγκαταστάσεων του οριστικού σχεδίου στα 52 στρέμματα που αγοράστηκαν δίπλα από το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και, τέλος, η πλήρης άρνηση Λέσση να μην γίνει μεταφορά εκτός Λευκίμμης των δεμάτων που εναποτέθηκαν στο ΧΥΤΑ Νότου πριν από ένα χρόνο.
Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που αποτέλεσαν «αγκάθια» στη σημερινή –έντονη- σύσκεψη στο Υπουργείο, με το Γ.Γ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Σ. Γραφάκο να είναι κατηγορηματικός και απόλυτος στην εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν ώστε να μην «τιναχθεί στον αέρα» το σχέδιο αυτό.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ζητά
42 ευρώ τον τόνο

Το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλεται ανά τόνο σύμμεικτων σκουπιδιών στο φορέα ΔΙΑΔΥΜΑ (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας) είναι 42 ευρώ ανά τόνο.

Με μελέτη το ακριβές
κόστος μεταφοράς

Το ακριβές κόστος μεταφοράς από την Κέρκυρα προς την Κοζάνη ανά τόνο, θα καθοριστεί μέσα από μελέτη και θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημοπράτησης του έργου αναλόγως με την προσφορά που θα καταθέσει ο ανάδοχος εργολάβος. Ωστόσο, οι υπολογισμοί που είχαν γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή φέρνουν το κόστος αυτό στα 90 έως τα 110 ευρώ ανά τόνο.

Ποιος θα πληρώσει
το κόστος

Το κόστος θα καλυφθεί από περισσότερες εκ της μία πηγής χρηματοδότησης:

Μέσω του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Μέσα από άλλα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Από τη χρήση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας που καταβάλλουν και σήμερα οι δημότες (τα τελευταία χρόνια φτάνουν έως και τα δύο εκατομμύρια ευρώ συνολικά το χρόνο)
Από άλλα ειδικά κονδύλια της Ε.Ε.
Η Περιφέρεια, σύμφωνα με δέσμευση της Ρ. Κράτσα, θα συμβάλλει με ένα ποσό στην υλοποίηση του σχεδίου μεταφοράς

Ωστόσο, οι πηγές χρηματοδότησης θα καθοριστούν ακριβώς, μετά την ολοκλήρωση των μελετών που θα εκπονηθούν για το έργο της μεταφοράς.

Ήθελαν (και θα κάνουν)
ο καθένας
δική του μελέτη!

Κάθε ένας εκ των τριών δήμων της Κέρκυρας θα εκπονήσει δική του μελέτη για το σταθμό μεταφόρτωσης, για την επεξεργασία και εναπόθεση των βιοαποβλήτων και για την εν γένει διαχείριση που, σήμερα, κάνει ο ΣΥΔΙΣΑ, ενώ βάσει των μελετών αυτών αναμένεται να γίνουν τρεις διαφορετικές συμβάσεις με το φορέα ΔΙΑΔΥΜΑ για κάθε έναν από τους ΟΤΑ.

Σταθμοί μεταφόρτωσης
και επεξεργασία βιοαποβλήτων
σε κάθε δήμο

Θα καθοριστούν ή δημιουργηθούν σταθμοί μεταφόρτωσης, ένας σε κάθε δήμο. Το ίδιο θα συμβεί και τα βιοαπόβλητα, αφού κάθε ένας εκ των τριών δήμων θα πρέπει να καθορίσει το χώρο επεξεργασίας και εναπόθεσης των βιοαποβλήτων του. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας θα χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις που ήδη έχει στο Τεμπλόνι, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας τον (προς αποχαρακτηρισμό) ΧΥΤΑ Λευκίμμης, ενώ στο βορά θα καθοριστεί χώρος για τις δύο αυτές λειτουργίες.

Τι είναι τα βιοαπόβλητα

Ως «βιολογικά απόβλητα» ή «βιοαπορρίμματα» ή «βιοαπόβλητα» ορίζονται τα απόβλητα από κήπους και πάρκα, τα απορρίµµατα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων.

Η Λευκίμμη
θα χρησιμοποιεί το
δικό της λιμάνι

Τα απορρίμματα της Κεντρικής και της Βόρειας Κέρκυρας θα μεταφέρονται μέσω του λιμανιού της Κέρκυρας. Αντίθετα, τα απορρίμματα της Νότιας Κέρκυρας θα μεταφέρονται μέσω του λιμανιού της Λευκίμμης.

Τα δέματα του Τεμπλονίου
θα πάνε Κοζάνη με…
Έκτακτη Ανάγκη!

Τα δέματα που σήμερα έχουν εναποτεθεί είτε εντός του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου είτε στο παρακείμενο οικόπεδο των 52 στρεμμάτων, θα μεταφερθούν στην Κοζάνη. Για να μπορέσει τυπικά να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, αναμένεται να κηρυχθεί η Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεπεραστούν τα νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Στα 52 στρέμματα
όλες οι νέες εγκαταστάσεις
και ο ΧΥΤΥ Κέρκυρας!

Το Τεμπλόνι θα φιλοξενήσει οριστικά, όλες τις νέες εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που εκπόνησε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Αυτό σημαίνει ότι στο οικόπεδο των 52 στρεμμάτων, δίπλα από τον υπάρχων ΧΥΤΑ, θα εγκατασταθεί το εργοστάσιο επεξεργασίας, οι απαραίτητες μονάδες διαχείρισης και κομποστοποίησης αλλά και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) που θα φιλοξενήσει τα υπολείμματα της επεξεργασίας όταν θα αρχίσει να λειτουργεί το εργοστάσιο.
Μάλιστα, ήδη δρομολογούνται οι μελέτες και οι διαδικασίες για να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και να εκδοθούν οι σχετικές άδειες (περιβαλλοντικές και άλλες).
Αυτό ξεκαθάρισε στους παρευρισκόμενους δημάρχους ο Διευθυντής της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το ΕΠΠΕΡΑΑ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Το έργο προβλέπεται να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μελετών.

Θα αποχαρακτηριστεί ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης

Ο ΧΥΤΑ (ή ΧΥΤΥ) Λευκίμμης θα αποχαρακτηριστεί, δηλαδή, δεν θα θεωρείται πλέον χώρος υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, θα καθοριστεί ως σταθμός μεταφόρτωσης και επεξεργασίας των βιοαποβλήτων αφού αυτά δεν θα καταλήγουν στο εργοστάσιο της Κοζάνης.

«Κώλυμα» με
τη μεταφορά των
δεμάτων της Λευκίμμης

Όσον αφορά τα δεματοποιημένα σκουπίδια που έχουν ήδη μεταφερθεί στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης, παραμένει για την ώρα αβέβαιη η τύχη τους. Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσσης αρνείται κατηγορηματικά να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε λύση δεν περιλαμβάνει την άμεση απομάκρυνση των δεκάδων τόνων δεμάτων εκτός του ΧΥΤΑ, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση θα πρέπει να αποχαρακτηριστεί πλήρως και να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις χρήσεις που θα καθοριστούν εφεξής.
Ωστόσο, αν και τα (πολλαπλάσια) δέματα του Τεμπλονίου θα μεταφερθούν στην Κοζάνη λόγω της δραματικής κατάστασης που επικρατεί, ο φορέας διαχείρισης δεν αποδέχεται και την περαιτέρω επιβάρυνση με δεματοποιημένα απορρίμματα που θα προέρχονται από τη Λευκίμμη, με το επιχείρημα ότι η εγκατάσταση εκεί δεν είναι σε καμία περίπτωση κορεσμένη.
Το θέμα αυτό αναμένεται να επιχειρηθεί να επιλυθεί συν τω χρόνω.

Χρόνος μέχρι
το τέλος του 2022

Ο χρόνος της προσωρινής μεταφοράς των σκουπιδιών εκτός Κέρκυρας, δεν θα είναι απεριόριστός. ΤΟ ανώτατο όριο αποφασίστηκε να είναι το τέλος του 2022, ενώ μέχρι τότε θα πρέπει να έχει αναθεωρηθεί ο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων ώστε να περιλαμβάνει τις λύσεις που αποφασίστηκαν και δρομολογούνται.

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Τι έγινε ρε παιδία? Ηταν τελικα εφικτο ή απλα μας κορόιδευαν? Που εισαι Σκουρλέτηηηηηηηηηηηη. Το μόνο που περιμένουμε απο την πρωην κυβέρνηση ειναι να καταγγείλουν την απόφαση και να κάνουν ένσταση στα ευρωπαικα δικαστηρια. Δεν θα εκπλήξουν κανένα

  2. ΟΙ ΚΑΠΑΤΣΟΙ
    Ολα τα παραπάνω που γράφτηκαν είναι μια απάτη για να αποκρύψουν την παρανομία & την ασχετοσύνη τους όλοι οι εμπλεκόμενοι με την διαχείριση των απορριμμάτων στην.Κέρκυρα που βίασαν την Βιόσφαιρα & έκλεψαν κονδύλια της ΕΕ αφού η χωροθέτηση είναι παράνομη & έχουμε τιμωρηθεί για αυτο απο Ευρωπαικο Δικαστήριο

  3. Όλα τα παραπάνω γραφόμενα είναι μια απάτη όλων των εμπλεκόμενων με την διαχείριση των απορριμμάτων, ο χώρος που θέλουν να πράξουν είναι παράνομος γιατί δεν μπορούσε να γίνει χωροθέτηση νόμιμη & για αυτό το δικαστήριο της Ευρώπης το έβγαλε ακατάλληλο .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ