Το μέρος των δημοτικών αποβλήτων που υπόκειται πρακτικά σε ανακύκλωση είναι τα βιοαπόβλητα (ΒΑ) και τα λεγόμενα ξηρά ανακυκλώσιμα, συνήθως σκέτο «ανακυκλώσιμα» (χαρτί – χαρτόνι, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα και ξύλο).

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων (υπ’ αρ.256/18.12.16 Απόφαση Περ. Συμβουλίου Ιονίων Νήσων) τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφής και πράσινα απόβλητα) του Δήμου Κέρκυρας ανέρχονται σε 30.781 τον/έτος σε σύνολο απορ/των (ΑΣΑ) 69.482 τον/έτος. Οι αντίστοιχες ποσότητες για όλη την Π.Ι.Ν. είναι 61.299 τον/έτος (ΒΑ) και 138.373 τον/έτος (ΑΣΑ). Και στις δύο περιπτώσεις τα ποσοστά του Δήμου Κέρκυρας ανέρχονται στο 50,2 % επί των συνολικά παραγόμενων στην Π.Ι.Ν. Επίσης, η παραγωγή ανακυκλώσιμων για όλη την Π.Ι.Ν. φτάνει τους 67.665 τον/έτος.

Με βάση την πιο πάνω αναλογία (50,2%) και τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΠΕΣΔΑ για όλη την Π.Ι.Ν., ελλείψει άλλων στοιχείων, η ετήσια παραγωγή ανακυκλώσιμων στο Δήμο Κέρκυρας εκτιμάται ως εξής: Χαρτί – χαρτόνι 15.425 τον, πλαστικά 9.658 τον, μέταλλα 2.710 τον, γυαλί 2.988 τον, ξύλο 3.196 τον. Σύνολο 33.966 τον.
Ο στόχος του 50% για την ανακύκλωση (περιλαμβάνεται και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση) μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων (ΜΕΑ) για το Δήμο Κέρκυρας. Αρκεί να διατεθεί μέρος μόνο του κόστους κατασκευής της ΜΕΑ (ανέρχεται στα 32.750.000 ευρώ, βλ.www.ert.gr – 26 Ιανουαρίου 2019), που πλέον δε χρειάζεται:

• Για την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού αποκομιδής των προδιαχωρισμένων ρευμάτων και την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων, και
• Την οικονομική υποστήριξη του αυξημένου κόστους αποκομιδής και διαχείρισης των προδιαχωρισμένων με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) αποβλήτων, συνυπολογίζοντας και την εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας της ΜΕΑ.

Με βάση τα παραπάνω είναι απόλυτα εφικτό για τη δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης, που βρίσκεται όχι απλά στο βασικό της στόχο αλλά στο ίδιο το DNA της η ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών από τα σοβαρά καθημερινά προβλήματα όπως αυτό της καθαριότητας, να οργανώσει με την πολύτιμη βοήθεια των εργαζομένων του δήμου ένα ορθολογικό σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης των προδιαλεγμένων με ΔσΠ αποβλήτων του δήμου, τέτοιο που να το αγκαλιάσουν τα λαϊκά στρώματα.

Συμπληρωματικά στοιχεία του συστήματος αυτού θα είναι:
(α) Η ριζική αναβάθμιση του συστήματος των μπλε κάδων υπό δημοτική αποκλειστικά διαχείριση.
(β) Η ανάπτυξη «γωνιών ανακύκλωσης» σε συνδυασμό με ένα πιο ανεπτυγμένο δίκτυο κάδων για την εναπόθεση του έντυπου χαρτιού και κωδώνων για γυάλινες (ενδεχομένως και πλαστικές) φιάλες.
(γ) Η θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων:
• Στις μεγάλες μονάδες παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών (κύρια συσκευασίες και έντυπο χαρτί), όπως σούπερ-μάρκετ, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μονάδες εστίασης και συγκροτήματα γραφείων.
• Στις μονάδες εστίασης, παραγωγοί βιοαποβλήτων.

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού και στο τέλος μιας τετραετίας από την έναρξη της εφαρμογής του θεωρούμε εφικτή την ανακύκλωση:
• Του 60% του χαρτιού – χαρτονιού (9.255 τον)
• Του 60% των βιοαποβλήτων (18.469 τον) που θα παράγουν εμπορεύσιμο κόμποστ
• Του 25% των πλαστικών (2.414 τον)
• Του 65% των μετάλλων (1.762 τον)
• Του 40% του γυαλιού (1.195)
• Του 20% του ξύλου (639 τον) κυρίως παλέτες και έπιπλα μέσω της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

Προκύπτουν έτσι 33.734 τον ανακυκλούμενων υλικών, που αυξάνονται στους 34.234 τον εάν προσθέσουμε και την ανακύκλωση που προκύπτει μέσω των ειδικών ρευμάτων (κατ’ εκτίμηση 500 τον/έτος), όπως άχρηστες οικιακές και προσομοιάζουσες συσκευές, συσσωρευτές, οχήματα κ.ά.
Προκύπτει έτσι ποσοστό ανακύκλωσης 34.234/69.482 = 49,3%

Εάν εκτιμήσουμε σε 15% το συνολικό ποσοστό των ξένων προσμείξεων επί των συλλεγομένων ρευμάτων, προκύπτει ότι τα συλλεγόμενα προδιαχωρισμένα ρεύματα συμποσούνται σε 34.234/0,85 = 36.036 τον και τα υπολείμματα της διαλογής τους σε 5.405 τον. Το ρεύμα των σύμμεικτων περιορίζεται έτσι σε (69.482 – 36.036 =) 33.446 τον. Συνολικά στον ΧΥΤΑ θα διατίθενται 35.248 τον ΑΣΑ, το 50,7% των παραγόμενων.

Ύστερα από 4 χρόνια λειτουργίας του υπόψη δημοτικού συστήματος ΔσΠ, χάρη και στη θετική εμπειρία που θα «κεφαλαιοποιείται» συν τω χρόνω σε αυτό βελτιώνοντας τη συμμετοχή του κόσμου και την απόδοσή του, είναι εφικτό ύστερα από 2 – 3 ακόμη χρόνια λειτουργίας του να επιτύχουμε ποσοστά ανακύκλωσης που θα προσεγγίζουν το 70%, στοχεύοντας ιδιαίτερα στο χαρτί και τα βιοαπόβλητα που, τα δυο μαζί, φτάνουν το 66.5% των παραγόμενων ΑΣΑ.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Για ακομα μια φορά ξεκάθαρες απαντήσεις από τη Λαϊκή Συσπείρωση , με σωστή τεχνοκρατική προσέγγιση και ξεκάθαρη φιλολαϊκή κατεύθυνση!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ