Στις 26 του Μάη διεξάγονται (και) οι περιφερειακές εκλογές. Την περίοδο αυτή είναι απαραίτητο όλοι οι πολίτες να κατανοήσουμε τη σημασία, την αξία αυτού του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης εξουσίας, που οριοθετείται ανάμεσα στη διοίκηση των Δήμων και του κράτους (της κυβέρνησης).

Η Περιφέρεια έχει ως χαρακτηριστικό της ότι αποτελεί κομμάτι της αυτοδιοίκησης, της αυτοδιαχείρισης, της ανεξαρτησίας των τοπικών κοινωνιών να αποφασίσουν για σοβαρά θέματα που τους απασχολούν και παράλληλα ότι έχει την ευχέρεια να ασκεί δημόσια πολιτική μέσα από την αυτοοργάνωση και τη θεσμική δυνατότητα με βάση τις αρμοδιότητες και τους μηχανισμούς που διαθέτει.Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της η περιφέρεια διαδραματίζει ένα ρόλο συνεταιρικό και συνεργατικό, με λειτουργική και οργανωτική διασύνδεση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης και ενίσχυσης των κρατών – μελών της, χωρίς να έχει σχέση εξάρτησης από τις κρατικές επιλογές. Με τη διάσταση αυτή αναδεικνύεται ο καταλυτικός και κυρίαρχος θεσμικός της ρόλος σε όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, σε σχέση με το στόχο της ισότιμης περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και την άσκηση κοινωνικών πολιτικών.

Περιφερειακές πολιτικές που βασίζονται στους άξονες που αφορούν στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων για τις υποδομές (μεταφορές – επικοινωνίες), στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να καταστούν καινοτόμες και ανταγωνιστικές, στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας, ιδιαίτερα των νέων, στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Εξαιτίας μάλιστα του επιπέδου άσκησης πολιτικής η περιφέρεια, ενταγμένη στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσιών, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτισμό και γραφειοκρατία.

Μπορεί και πρέπει, επομένως, η περιφερειακή πολιτική να υπερβεί τα εμπόδια που θέτει η κρατική λειτουργία, να κάνει ουσιαστικά βήματα απεμπλοκής από το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης και να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας.

Από τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την περιφερειακή αρχή και τις κυρίαρχες αντιλήψεις τους θα διαφανεί η δυνατότητα εδραίωσης ενός νέου ρόλου που επιβάλλεται να αναδειχτεί στη χώρα μας. Η περιφέρεια μπορεί να κάνει βήματα ανεξάρτητης και δυναμικής πορείας ή να παραμείνει στάσιμη και ανενεργή, ενταγμένη στην παθητική και αδύναμη ελληνική πραγματικότητα, δρώντας επικοινωνιακά και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Λίγες περιφέρειες στη χώρα μας μπόρεσαν τα τελευταία χρόνια να αποσυνδεθούν από την ελληνική παθογένεια και να αποκτήσουν ένα νέο, δυναμικό ρόλο, που να ξεφεύγει από τη μιζέρια της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και τη γενική ανίσχυρη πρακτική της κεντρικής διοίκησης. Η αιρετή περιφέρεια στην Ελλάδα σταθεροποιημένη διαχρονικά σε μια αναχρονιστική πρακτική μένει ένα ανούσιος, αναξιοποίητος θεσμός σε ένα μετέωρο βήμα της διοίκησης, χωρίς όραμα, χωρίς διασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες.

Το Μάη του 2019 έχουμε μια πρόκληση, μια δυνατότητα, μια επιλογή: να επιλέξουμε περιφερειακή αρχή που θα αποδέχεται την ευρωπαϊκή διάσταση της περιφέρειας και θα κάνει πράξη την αξιοποίηση της πολιτικής απόφασης για τη σύσταση της Ευρώπης των περιφερειών.
Δεν είναι επιλογή η ενίσχυση και εκλογή ανθρώπων που περιστασιακά και για την εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων εμφανίζονται ως διάττοντες αστέρες για να σώσουν τον τόπο μας.

Δεν είναι επιλογή η εκλογή αυτών που αντιλαμβάνονται την περιφερειακή εξουσία, ως αποκούμπι πολιτικής καριέρας ή προσωπικού βολέματος.
Δεν είναι επιλογή η στήριξη ψηφοδελτίων που στέκονται αρνητικά σε κάθε προοπτική ανάπτυξης και αμφισβητούν δογματικά κάθε αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που μας προσφέρει η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας.

Υπάρχει η επιλογή μιας δυναμικής και θεσμικής αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων της περιφέρειας, απέναντι στην αδράνεια και την κωλυσιεργία του κεντρικού κράτους, η αξιοποίηση όλων των στρατηγικών αυτονομίας και ανεξαρτησίας, αποκέντρωσης και ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών των νησιών μας με διαφάνεια, αξιοπιστία και δημοκρατικότητα.

Αναγκαίο βήμα αποτελεί η εξωστρέφεια και η ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας, η αξιοποίηση της καινοτομίας, η τόνωση της έρευνας, η ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και η συγκρότηση των διοικητικών δομών και η οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της με σύγχρονες μεθόδους.

Στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων κρίσιμο στοιχείο και ζητούμενο αποτελεί η διαμόρφωση περιφερειακής συνοχής με ισορροπία και σύνθεση, βασικά προαπαιτούμενα για τη συνολική περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Επομένως, το κρίσιμο στοίχημα των εκλογών του Μάη είναι το άλμα προς τη μετεξέλιξη της περιφέρειας σε μια ευρωπαϊκή πρακτική άσκησης ουσιαστικής εξουσίας, μέσα σε ένα σύστημα αυτοδιαχείρισης και ανεξαρτησίας και παράλληλα η άμβλυνση των παθογενειών που διατηρούνται στην ελληνική διοίκηση και την κοινωνία, που για χρόνια ταλαιπωρούν τη χώρα μας. Αυτή είναι η μοναδική διέξοδος για την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής εξουσίας απέναντι σε ένα μη παραγωγικό κράτος και η αξίωση για τη μετεξέλιξη σε ένα ευέλικτο κράτος με συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο στις περιφέρειες.

Μέσα από αυτόν το δρόμο θα αναδειχτούν, θα αξιοποιηθούν και θα θωρακιστούν οι υγιείς δυνάμεις σε κάθε περιοχή, που θα αποτελέσουν τον πυλώνα ανασυγκρότησης της οικονομίας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων της κοινωνίας μας.

Έχουμε τη δυνατότητα να χαράξουμε μια νέα πορεία στις περιφερειακές εκλογές. Η συγκρότηση προοδευτικών πολιτικών στην περιφέρεια με σχεδιασμό, προγραμματισμό και πολιτική βούληση μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία συνοχής, οικονομίες ανάπτυξης και καινοτομίας. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί!

*Eίναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την «Επτανησιακή Πρωτοβουλία»

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ