Πέρασαν 8 μήνες με ΜΑΤ και φύλαξη στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης, με μεγάλο κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό κόστος για να διασφαλιστεί η φύλαξη της εγκατάστασης και, παρά τους δραματικούς μήνες που έχουμε περάσει, ο Δήμος Κέρκυρας και ο ΣΥΔΙΣΑ δεν φρόντισαν να κάνουν ούτε τα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση…

 

 
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ


 

 

 

Τι κι αν η ηγεσία του Δήμου Κέρκυρας και ο ίδιος ο Κ. Νικολούζος έχουν δείξει συχνά ενοχλημένοι για το ότι δεν έχει αδειοδοτηθεί ακόμα ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, αφήνοντας μάλιστα αιχμές κατά της Περιφέρειας για σκοπιμότητες;
Η έκθεση των υπηρεσιακών παραγόντων των ελεγκτικών υπηρεσιών είναι καταπέλτης για την, τουλάχιστον, παντελή αδυναμία έως πλήρη αδιαφορία του Δήμου Κέρκυρας να πράξει έστω και τα απολύτως βασικά προαπαιτούμενα ώστε να πάρει την πολυπόθητη άδεια.
Η μεμβράνη είναι σκισμένη, νερό δεν έχει μπει από τη ΔΕΥΑΚ, ο δρόμος που οδηγεί στο ΧΥΤΥ είναι επικίνδυνος χωματόδρομος, δέματα έχουν σπάσει και σκουπίδια έχουν σκορπιστεί τόσο στη λεκάνη όσο και στο γύρω χώρο έως και την περίφραξη, μία από τις δύο λεκάνες αναδύουν έντονη δυσοσμία, νερά είναι αναμεμιγμένα με στραγγίδια, δεν υπάρχει δεξαμενή απορροής ομβρίων, διάσπαρτα καλώδια ρεύματος είναι «γυμνά», κάποιοι έριξαν όγκο χοντρού χαλικού στο κέντρο της λεκάνης απορροής υπολειμμάτων!
Αυτά και άλλα πολλά διαπιστώθηκαν στον έλεγχο που έγινε στις 24 και 27 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα η αίτηση αδειοδότησης για μία ακόμα φορά να απορριφθεί έως ότου γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τον εναρμονισμό της εγκατάστασης με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η μηχανολογική επιθεώρηση

 

Την επιθεώρηση πραγματοποίησαν δύο στελέχη της υπηρεσίας, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας μηχανολόγος μηχανικός δύο ημέρες, στις 24 και στις 27 Δεκεμβρίου και το πόρισμα συντάχθηκε την επόμενη ημέρα οπότε και παραδόθηκε στο ΣΥΔΙΣΑ και το Δήμο Κέρκυρας.
• Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα διευθέτησης των ομβρίων υδάτων περιμετρικά της λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων
• Δεν έχει δημιουργηθεί δεξαμενή ομβρίων στο χώρο εναπόθεσης για να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα
• Δεν ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο ΧΥΤΥ με αποτέλεσμα η πρόσβαση με τα ογκώδη οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων να καθίσταται επικίνδυνη!
• Η μεμβράνη στεγανοποίησης της λεκάνης του ΧΥΤΥ έχει σπάσει σε αρκετά σημεία τόσο στη βάση όσο και στα πλευρικά σημεία της, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος διαφυγής στραγγισμάτων και βιοαερίου!
• Δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί οι ζημιές στον πυρσό καύσης βιοαερίου με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί
• Δεν έχει ακόμα συνδεθεί ο ΧΥΤΥ με το δίκτυο της ΔΕΥΑΚ και δεν υπάρχει υδροδότηση!!!
• Δεν υπάρχει χημικό εργαστήριο
• Δεν υπάρχει χώρος παροχής πρώτων βοηθειών!
• Δεν υπάρχει εξοπλισμός στους πυροσβεστικούς κρουνούς!!!
• Υπάρχουν γυμνά καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος εκτεθειμένα στην εγκατάσταση!!!
• Δεν υπάρχει ζυγιστήριο για τα οχήματα ώστε να καταγράφεται ο όγκος επεξεργασμένων απορριμμάτων που εναποτίθεται
• Δεν υπάρχει χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία
• Δεν υπάρχει λειτουργική εγκατάσταση πλυσίματος των τροχών των απορριμματοφόρων
• Δεν υπάρχει ηλεκτρονική απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του ΧΥΤΥ
• Δεν υπάρχει χώρος καθαρισμού μηχανημάτων εργασίας
• Δεν υπάρχουν αποθήκες υγρών καυσίμων
• Η τάφρος επιθεώρησης οχημάτων έχει πλημμυρίσει με νερό!

 

Δεν επικαιροποιήθηκε καν η μελέτη λειτουργίας

 

Ας σημειωθεί ότι δεν έχει συμπληρωθεί η μελέτη για την οργάνωση και λειτουργία του ΧΥΤΥ σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση του χώρου και όχι όπως θεωρητικά από τα σχέδια κατασκευής επρόκειτο να είναι. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο γενικής διάταξης έργων, απορροὠν ομβρίων υδάτων, διαμόρφωσης της λεκάνης απὀθεσης, τελικού αναγλύφου, πλήρωσης κυττάρων, περιγραφἠ πλήρωσης κυττάρων καθώς και ολοκληρωμένο και αναλυτικὀ σχἐδιο περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου και μετέπειτα φροντίδας, µε συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

 

Διάσπαρτα σκουπίδια, στραγγίδια και δυσοσμία

 

Αντίστοιχα σοβαρές είναι και οι ελλείψεις που διαπίστωσε το κλιμάκιο ελέγχου από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου το οποίο με δύο υπαλλήλους, στις 24 Δεκεμβρίου, προχώρησαν σε νέα αυτοψία στην εγκατάσταση.
• Διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα δέματα που έχουν εναποτεθεί στο χώρο έχουν ήδη σπάσει με αποτέλεσμα να έχουν φύγει σύμμεικτα σκουπίδια στη λεκάνη του ΧΥΤΥ.
• Εντοπίστηκαν διάσπαρτα σκουπίδια τόσο στη λεκάνη όσο και εκτός αυτής, ακόμα και στην περίφραξη της εγκατάστασης!!!
• Στο κέντρο των δύο λεκανών εναπόθεσης σκουπιδιών, βρέθηκε να έχει τοποθετηθεί χοντρό χαλίκι!!!
• Στο κέντρο της μίας εκ των δύο λεκανών, εξακολουθεί και υπάρχει μεγάλη ποσότητα στάσιμου νερού το οποίο πλέον είναι ανακατεμένο με στραγγίδια από τα απορρίμματα!!!
• Από τη δεύτερη λεκάνη, αναδύεται εντονότατη δυσοσμία!
• Δεν βρέθηκαν καν στην εγκατάσταση ατομικά μέσα προστασίας των εργαζομένων!
• Οι ποντικοπαγίδες ήταν λίγες και δεν είχαν μέσα καν ποντικοφάρμακο!

 

Ούτε τα οικονομικά και οι συμβάσεις

 

Η οικονομική διασφάλιση της λειτουργίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ως προς το τυπικό μέρος της αφού, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, ο ΣΥΔΙΣΑ δεν προχώρησε καν στην πίστωση του λογαριασμού που άνοιξε με το προβλεπόμενο ποσό των 137.500 ευρώ για την εγγύηση της εξασφάλισης για τη λειτουργία τον πρώτο χρόνο.
Μέσα στις παρατηρήσεις συμπεριλαμβάνεται το ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η σύναψη σύμβασης με προσωρινό ανάδοχο για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ. Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι υπάρχει επιλογή αναδόχου, ωστόσο, ακόμα δεν έχει γίνει καν ο έλεγχος των τυπικών προσόντων του αναδόχου.
Ας σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του ΣΥΔΙΣΑ και του Δήμου ζήτησαν να δοθεί η άδεια και τις διορθώσεις και εναρμόνιση με τις παρατηρήσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας θα τα φτιάξει ο ανάδοχος του έργου συν τω χρόνω, κάτι που απορρίφθηκε αφού είναι απαραίτητη η τήρηση της νομοθεσίας για να μπορέσει να δοθεί άδεια σε μία τέτοια εγκατάσταση!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ