Η μονάδα έχει τοποθετηθεί και τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι τεχνικοί οι οποίοι αφενός θα τη ρυθμίσουν, αφετέρου θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της, αναφέρει ο ΣΥΔΙΣΑ.

Η σχετική ανακοίνωση

Μετά από μακροχρόνια περιπέτεια, «ξεπαγώνει» η σύμβαση για την Ενεργειακή Αξιοποίηση και εκμετάλλευση του παραγόμενου Βιοαερίου που υπογράφηκε στις 26/2/2013 μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και το διακριτό τίτλο « Α.Κ ΚΑΤΡΗΣ.
Στα πλαίσια δε, α) της εκμετάλλευσης του βιοαερίου με ενεργειακή αξιοποίηση μέσω εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και β) της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής , η εν λογω εταιρεία εκτελεί εργασίες οι οποίες άπτονται της εγκατάστασης του αναγκαίου συστήματος συλλογής –άντλησης του βιοαερίου από τη μάζα των απορριμμάτων το οποίο αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της συλλογής άντλησης του. Περιλαμβάνει δε, ανάπτυξη κατακόρυφων φρεατίων , υποσταθμών συλλογής , πρωτεύον και δευτερεύον σύστημα-δίκτυο μεταφοράς βιοαερίου με οριζόντια δικτύωση των σωλήνων απαγωγής του , σύμφωνα α) την σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης (206610/30-12-2011) και τις τυχόν τροποποιήσεις -ανανεώσεις αυτής ,και β) τις εγκεκριμένες μελέτες κατασκευής του συστήματος συλλογής βιοαερίου των κυττάρων Α,Β και Γ.
Η μονάδα έχει τοποθετηθεί και τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι τεχνικοί οι οποίοι αφενός θα τη ρυθμίσουν ,αφετέρου θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ