ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ XAΡΤΗ ΟΛΚΕ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚΕ ΑΕ) για την τουριστική περίοδο του έτους 2018 θα εκδώσει και διανείμει στους επιβάτες κρουαζιέρας, δωρεάν, 150.000 Έντυπα Χαρτών της Πόλης της Κέρκυρας και του Νησιού με χάρτες και αναφορές και φωτογραφίες στα πλέον σημαντικά αξιοθέατα.

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προβληθούν στο έντυπο, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω, συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://corfuport.gr/  στην κατηγορία «On Line Υπηρεσίες» / «Τουριστικός Χάρτης» / «Αίτηση Συμμετοχής».

 

 • Περιγραφή Εντύπου Χάρτη

 

Το έντυπο θα περιλαμβάνει:

α. Λεπτομερή χάρτη της Πόλης της Κέρκυρας.

β. Μικρό χάρτη της ευρύτερης περιοχής (Παλαιόπολη – Μον Ρεπό – Κανόνι – Ποντικονήσι).

γ. Χάρτη του Νησιού με τους κύριους οδικούς άξονες και τουριστικές πληροφορίες (μουσεία – παραλίες κ.α.).

δ. Πληροφοριακά κείμενα και φωτογραφίες.

ε. Διαφημιστικές καταχωρίσεις.

 

Η θέση (γεωγραφική) κάθε διαφημιζόμενης επιχείρησης θα εμφανίζεται στον αντίστοιχό χάρτη (πόλεως, ευρύτερης περιοχής, νησιού).

Τα κείμενα και οι χάρτες του εντύπου θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

 

 • Ποιότητα – Σχήμα και Διαστάσεις εντύπου

 

Η εκτύπωση του εντύπου θα είναι έγχρωμη 2 όψεων σε χαρτί τύπου VELVET GARDA 135gr. Ο χάρτης και οι σχετικές καταχωρίσεις (ενημερωτικές ή διαφημιστικές) θα περιληφθούν σε δεκαοκτάπτυχο διπλής όψης έντυπο, ήτοι κάθε όψη θα περιλαμβάνει 18 πτυχές (σελίδες).

Το έντυπο, κλειστό (διπλωμένο στα τρία και σε σχήμα φυσαρμόνικας) θα έχει διαστάσεις 11,6 Χ 16 cm. Το έντυπο, ανοικτό θα έχει διαστάσεις 68 Χ 48 cm και θα περιλαμβάνει πληροφορίες και στις σε δύο όψεις.

 

 

 

 • Διαφημιστικές Κατηγορίες

 

Oi ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να προβληθούν σε μια απ’ τις κάτωθι διαφημιστικές κατηγορίες:

 1. Σε ολοσέλιδη διαφήμιση. Το κόστος διαφήμισης στην θέση αυτή ανέρχεται σε 1.200 €, πλέον ΦΠΑ 24%. Διατίθενται(ενδεικτικά) 5 θέσεις διαστάσεων 11,6 Χ 16 cm.

 

 1. Σε ημισέλιδη διαφήμιση. Το κόστος διαφήμισης στην θέση αυτή ανέρχεται σε 850 €, πλέον ΦΠΑ 24%. Διατίθενται (ενδεικτικά) 10 θέσεις διαστάσεων 11,6 Χ 8 cm.

 

 1. Σε διαφήμιση τύπου μπάνερ. Το κόστος διαφήμισης στην θέση αυτή ανέρχεται σε 500 €, πλέον ΦΠΑ 24%. Διατίθενται (ενδεικτικά) 30 θέσεις διαστάσεων 11,6 Χ 3  cm.

 

Ο αριθμός των ως άνω κατηγοριών είναι ενδεικτικός και μη περιοριστικός. Για όλες τις ως άνω θέσεις και την επιλογή κατηγορίας θα ισχύσει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας μέχρι και εξαντλήσεως του προκαθορισμένου συνολικού χώρου του χάρτη που διατίθεται για διαφήμιση. 

 

 • Προδιαγραφές μορφής και περιεχομένου για κάθε διαφημιστική κατηγορία.

 

Οι ολοσέλιδες και ημισέλιδες καταχωρίσεις θα είναι σε μορφή αρχείου .jpg  ή .tiff με ανάλυση 300 dpi και σε χρωματικό μοντέλο CMYK. Εναλλακτικά, το αρχείο μπορεί να είναι μορφής .pdf υψηλής ανάλυσης.

Οι καταχωρίσεις τύπου Banner θα σχεδιαστούν από το δημιουργικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΛΚΕ ΑΕ, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.

 

Eπιχειρήσεις που θα κατακυρωθούν στην 3η κατηγορία (τύπου banner) οφείλουν να αποστείλουν τα εξής στοιχεία:

 • Λογότυπο της επιχείρησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά και θα πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.
 • Όνομα και τύπο επιχείρησης
 • Σύντομη περιγραφή (δεν θα ξεπερνά τις 15 λέξεις)
 • Ώρες λειτουργίας
 • Διεύθυνση, τηλέφωνο, email και ιστοσελίδα

Όλες οι ως άνω πληροφορίες και στοιχεία, ως και οι διαφημιστικές καταχωρίσεις κάθε διαφημιστικής κατηγορίας θα πρέπει να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected] του ΟΛΚΕ ΑΕ.

Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός της μακέτας της διαφήμισης δεν συμμορφώνεται στις ανωτέρω προδιαγραφές και απάδει της αισθητικής αντίληψης του Χάρτη, το δημιουργικό γραφείο με το οποίο θα συνεργαστεί ο Οργανισμός για την σχεδίαση του Χάρτη θα επικοινωνεί με τον διαφημιζόμενο και θα υποβάλλει υποδείξεις συμμόρφωσης.

Δεν θα γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται διαφήμιση της οποίας το περιεχόμενο αντίκειται στα χρηστά και παραδεκτά κοινωνικά ήθη ή τον νόμο.

 

1.6 Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Προβολής

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 13/04/2018 και ώρα 00:01 και λήγει την Δευτέρα 30/04/2018 και ώρα 24:00.

Για όλες τις θέσεις θα ισχύσει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας μέχρι και εξαντλήσεως του διατιθέμενου για διαφημιστικούς σκοπούς χώρου του χάρτη.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα γίνουν δεκτές, κατά την κρίση του επιμελητή έκδοσης, εφ’ όσον τεχνικά (από άποψη χρόνου και χώρου) υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης.

 • Προθεσμία – τρόπος εξόφλησης τιμήματος διαφήμισης

 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εμβάσουν το τίμημα της θέσης διαφήμισης για το οποίο υπέβαλαν την αίτηση τους μέχρι και τις 30/04/2018 στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΟΛΚΕ ΑΕ:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 040 1713 80 00063 800 400 35833
ALPHA: GR 660 1406 80 06800 023 200 01428
EUROBANK: GR 560 2604 45 00003 602 003 31758
ΕΘΝΙΚΗ: GR 800 1103 74 00000 374 470 66335

 

 

Αντίγραφο του εμβάσματος κατάθεσης του τιμήματος υποχρεούνται να κοινοποιήσουν με κάθε μέσο (φαξ, ηλεκτρονική αλληλογραφία, προσκόμιση κλπ) στον ΟΛΚΕ ΑΕ, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του τιμήματος της διαφήμισης, η επιχείρηση χάνει, κατ’ αρχάς, το πλεονέκτημα της χρονικής προτεραιότητας και λογίζεται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί με το πέρας της προθεσμίας διαφήμισης και καταλαμβάνει θέση διαφήμισης απ’ αυτήν ή αυτές που εκδήλωσε ενδιαφέρον, εφ’ όσον παραμένει κενή θέση διαφήμισης.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης του τιμήματος η αίτησή τους θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Σε περίπτωση κατάληψης θέσης με τίμημα χαμηλότερο από το καταβληθέν ποσό, ο ΟΛΚΕ ΑΕ μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, θα επιστρέψει τη διαφορά στον λογαριασμό απ’ τον οποίο προήλθε το έμβασμα, εκδίδοντας πιστωτικό τιμολόγιο.

Σε περίπτωση μη κατάληψης θέσης το εμβασθέν ποσό, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής επιστρέφεται στον λογαριασμό απ’ τον οποίο προήλθε, εκδίδοντας πιστωτικό τιμολόγιο.

 

 • Λοιποί Όροι συμμετοχής

 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διαφήμισης, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μετά την υποβολή της αίτησης και την έμβαση του τιμήματος, η επιχείρηση δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει.

Ο ΟΛΚΕ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο να ματαιώσει την έκδοση του Τουριστικού Οδηγού, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να επιστρέψει ατόκως τυχόν εμβασθέντα ποσά, χωρίς να διατηρείται στις επιχειρήσεις οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης.

 

Σημειώνεται ότι ο κάθε διαφημιζόμενος υποβάλει προσφορά για διαφήμιση της επιχείρησής του και μόνο. Η διαφήμιση θα αφορά σε μια μόνο επιχείρηση, που ασκείται υπό τον ίδιο ΑΦΜ και φέρει την αυτή επωνυμία. Αιτήσεις για διαφήμιση συλλογικών οργάνων (Σωματεία, Σύλλογοι, Ενώσεις κ.α.) δεν θα γίνονται δεκτές.

Επιχειρηματίες που λειτουργούν περισσότερες διαφορετικές επιχειρήσεις, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για κάθε επιχείρηση χωριστά υποβάλλοντας χωριστή Οικονομική Προσφορά για κάθε επιχείρηση.

Δεν επιτρέπεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση του δικαιώματος διαφήμισης διαγωνιζομένου που θα κατακυρωθεί σε άλλη επιχείρηση

 

1.9 Συμπλήρωση πεδίων ηλεκτρονικής φόρμας Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαφημιστούν στον έντυπο χάρτη  που θα κυκλοφορήσει ο ΟΛΚΕ ΑΕ για το έτος 2018, οφείλουν να συμπληρώσουν τα κάτωθι πεδία, στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://corfuport.gr/   στην κατηγορία «On Line Υπηρεσίες» / «Τουριστικός Χάρτης» / «Αίτηση Συμμετοχής».

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου*

Συμπληρώνεται με πολύ προσοχή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα αποσταλεί το αποδεικτικό καταχώρισης της αίτησης.

Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης της διεύθυνσης η επιχείρηση δεν θα λάβει αποδεικτικό καταχώρισης.

Επωνυμία Επιχείρησης*

Συμπληρώνεται η επωνυμία της επιχείρησης, όπως ισχύει έναντι της ΔΟΥ, για την έκδοση Τιμολογίου.

Επιχειρηματική Δραστηριότητα*

Συμπληρώνεται το είδος της δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση (πχ εστίαση)

ΑΦΜ Επιχείρησης*

Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ της επιχείρησης, στον οποίο θα εκδοθεί το τιμολόγιο του ΟΛΚΕ ΑΕ.

Διεύθυνση Επιχείρησης*

Συμπληρώνεται η έδρα της επιχείρησης, για την έκδοση τιμολογίου του ΟΛΚΕ ΑΕ.

Γεωγραφική Θέση Επιχείρησης*

Εντοπίζεται και σημαίνεται επί ηλεκτρονικού χάρτη που παρέχει το σύστημα η ακριβής γεωγραφική θέση της επιχείρησης (γεωγραφικό στίγμα).

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου/ων επιχείρησης ή επιχειρηματία*

Συμπληρώνονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας) του επιχειρηματία στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης και τουλάχιστον ενός νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικού προσώπου.

 

Στοιχεία τυχόν αντιπροσώπου για επικοινωνία

Συμπληρώνονται τα στοιχεία τυχόν αντιπροσώπου για επικοινωνία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας).

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας*

Συμπληρώνονται τουλάχιστον ένας αριθμός σταθερής τηλεφωνίας και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου. Προαιρετικά συμπληρώνεται και αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

Επιλογή διαφημιστικής κατηγορίας/ών*

Επιλέγονται μία ή περισσότερες διαφημιστικές κατηγορίες στις οποίες η επιχείρηση επιθυμεί να διαφημιστεί σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1.3

Η επιχείρηση εφ’ όσον καταλάβει θέση διαφήμισης, σύμφωνα με το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης και εκπληρώσει και τους λοιπούς όρους, θα διαφημιστεί στην πρώτη διαφημιστική κατηγορία, που επέλεξε.

 

Αποδοχή όρων συμμετοχής*

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποτελεί η δήλωση της επιχείρησης ότι διάβασε και αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ολοκλήρωση Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ».

 

Λήψη email επιβεβαίωσης

Με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής φόρμας, η επιχείρηση λαμβάνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που καταχώρισε στο πεδίο «Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου*» αποδεικτικό υποβολής αίτησης με το περιεχόμενο της αίτησης.

 

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚΕ ΑΕ) για την τουριστική περίοδο του έτους 2018 θα εκδώσει και διανείμει στους επιβάτες κρουαζιέρας, δωρεάν, 150.000 αντίτυπα τουριστικού οδηγού της Πόλης της Κέρκυρας και του Νησιού με χάρτες και αναφορές και φωτογραφίες στα πλέον σημαντικά αξιοθέατα.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προβληθούν στο έντυπο, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://corfuport.gr/  στην κατηγορία «On Line Υπηρεσίες» / «Τουριστικός Χάρτης» / «Αίτηση Συμμετοχής».

Οι αιτήσεις θα γίνονται δέκτες από το σύστημα από την Παρασκευή 13/04/2018 και ώρα 00:01 έως και την Δευτέρα 30/04/2018 και ώρα 24:00.

Οι όροι και προϋποθέσεις έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και ειδικότερα στην κατηγορία: ΟΛΚΕ/Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί. Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 – 14.00 στη Γραμματεία  του ΟΛΚΕ Α.Ε. [Τηλ. 2661045551].

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ