Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη του Προσωπικού, για την στελέχωση του Κέντρου Ειδικής Αγωγής «Η ΜΕΛΙΣΣΑ». 

  1. Ιατρό με ειδικότητα παιδοψυχίατρου, ψυχιάτρου , νευρολόγου για 3ωρη απασχόληση εβδομαδιαίως.
  2. Ψυχολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος για 10ωρη απασχόληση εβδομαδιαίως.
  3. Νοσηλευτή Δ.Ε. ή Τ.Ε. με μερική 4ωρη ημερήσια απασχόληση .

Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία στα άτομα με αναπηρία,   η ιδιότητα της αναπηρίας (άμεση ή έμμεση) με προσκόμιση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ και η εντοπιότητα.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών (τίτλος σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, εμπειρία, άσκηση επαγγέλματος) θα αποσταλούν στα Γραφεία του Συλλόγου ή στο e-mail: [email protected]  μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες:  • Στα Γραφεία του Συλλόγου 2η πάρ. Ελευθερίου Βενιζέλου (πίσω από το ΙΚΑ) ώρες 8.30- 15.00.
  • Τηλέφωνο Συλλόγου 26610- 47565 κ. Ελένη Γιούργα
  • Κινητό 6945-106118 κ. Σπύρος Ζουμπουλίδης.

Καμία δημοσίευση για προβολή