Στη… σκαλέτα (και) το ζήτημα των 14+1 συμβολαίων που εκπνέουν τον Ιούνιο. ● Οι «ειδικές περιπτώσεις», οι μη (ακόμη) επαφές (με τους 14) και οι προτάσεις τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα  εδώ.Καμία δημοσίευση για προβολή