Μεγάλες δράσεις πανιόνιας εμβέλειας όπως διεθνή φεστιβάλ και ιστιοπλοϊκοί αγώνες αλλά και δράσεις τοπικής εμβέλειας περιλαμβάνονται στην πρόταση της CulturePolis.

 

Μέρος Ι: «Μεγάλες Δράσεις» Πανιόνιας εμβέλειας

Προτείνεται η εστίαση σε ολίγα μεγάλα θέματα / δράσεις Πανιόνιας εμβέλειας, τα οποία μπορεί να σχεδιάσει, υποστηρίξει και διαχειριστεί η ΠΙΝ, αντί υποστήριξης πολλών και μικρών και τοπικής εμβέλειας δράσεων / πρωτοβουλιών – όσο και αν αυτές είναι ενδιαφέρουσες ή/και σημαντικές. Προφανώς όλες οι προτεινόμενες αυτές δράσεις θα πρέπει να συζητηθούν και αποφασιστούν σε συνεργασία με τους Δήμους και άλλους τοπικούς φορείς ώστε να αποφευχθεί επικάλυψη δράσεων και εκδηλώσεων.

 

Περιγραφή «Μεγάλων Δράσεων»

Όλες οι προτεινόμενες «Μεγάλες Δράσεις» πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα βασικά χαρακτηριστικά ώστε να είναι μεν αυτόνομες από τις υπόλοιπες αλλά να μπορούν να συνδυάζονται με παράλληλες εκδηλώσεις σε κάθε τόπο π.χ. δημόσιες εκδηλώσεις, ομιλίες, δρώμενα, επισκέψεις τοποθεσιών και μνημείων κ.λπ. Ο αριθμός των δράσεων αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά – αρχικά τουλάχιστον τις 5-6 κατ’ έτος λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων κόστους, υποστηρικτικών δομών, τουριστικής περιόδου κ.λπ.

Κύριες δράσεις (ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος)

 1. Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικής Μουσικής στην Κέρκυρα
 2. Διεθνές Φεστιβάλ Επτανησιακού Θεάτρου στη Ζάκυνθο
 3. Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών και Τεχνολογίας στην Κέρκυρα
 4. Διεθνές Συνέδριο Επτανησιακής Ιστορίας, Λαογραφίας και Πολιτισμού στην Λευκάδα
 5. Διεθνές Συνέδριο & Έκθεση Πολιτιστικού Τουρισμού Ιονίου στην Κεφαλονιά


 

Άλλες ιδέες

 1. Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων (Animation) στην Κέρκυρα
 2. Πανιόνιος ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ιστιοπλοϊκοί αγώνες Ιονίου) στην Ιθάκη
 3. Ναυταθλητικοί αγώνες διάπλου νησιών (σε διάφορα νησιά)

 

Χαρακτηριστικά δράσεων

Θεωρούμε ότι είναι έξι (6) τα απαραίτητα κύρια χαρακτηριστικά των δράσεων που θα επιλεγούν :

 • Συγκεκριμένη θεματική εστίαση / αντικείμενο
 • Συγκεκριμένη τοποθεσία εστίαση με προβλέψεις για μερική διασπορά με Πανιόνια εμπλοκή
 • Συγκεκριμένη περιοδικότητα
 • Συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής
 • Σχεδιασμός για Πανιόνια, πανελλαδική, διεθνή απήχηση
 • Αυστηρές προϋποθέσεις για την αναγγελία και υλοποίησή τους

 

Αναλυτικά:

 1. Θεματική εστίαση Προτείνονται οι ακόλουθες θεματικές μεγάλες δράσεις με συγκεκριμένη κάθε φορά εστίαση που αντανακλά – όσον είναι δυνατόν περισσότερο, τις εξειδικεύσεις, υπόβαθρο, διαθεσιμότητα και ιστορία κάθε νησιού καθώς και υπάρχουσες δομές π.χ. πανεπιστημιακό τμήμα, ιδιωτικά φεστιβάλ, τοπικές εορτές κ.λπ. : Κρίνεται απαραίτητο κάθε νησί να έχει την ευθύνη τουλάχιστον μιας (1) Μεγάλης Δράσης , που θα πραγματοποιείται εκεί για λόγους πανιόνιας κάλυψης. Προτείνεται επίσης η σύγχρονη τηλεμετάδοση των κεντρικών εκδηλώσεων σε όλα τα νησιά σε γιγαντο-οθόνες σε δημόσιους χώρους.
 2. Γεωγραφική διασπορά με Πανιόνια εμπλοκή δηλ. η κάθε θεματική δράση θα υλοποιείται υποχρεωτικά στο ίδιο νησί κάθε φορά ώστε να δημιουργούνται αναφορές σε διεθνές επίπεδο για σωστή προβολή ώστε να αποτελούν πόλο έλξης σε έλληνες και ξένους επισκέπτες. Παράλληλα μετά την κυρία εκδήλωση προ-αποφασισμένα επιλεγμένα συγκροτήματα / παραστάσεις κ.λπ., θα κάνουν ζωντανές εμφανίσεις στα υπόλοιπα νησιά σε καθορισμένες ημερομηνίες ώστε να καλύπτονται όλα τα νησιά ει δυνατόν.
 3. Συγκεκριμένη περιοδικότητα π.χ. ανά διετία με τις εκδηλώσεις να εναλλάσσονται στα διάφορα νησιά για λόγους πρακτικούς και οικονομικούς. Π.χ. Φεστιβάλ Φιλαρμονικής Μουσικής στην Κέρκυρα τον Αϋγουστο των μονών ετών, το Φεστιβάλ Επτανησιακού Θεάτρου στη Ζάκυνθο το Σπετέμβριο των μονών ετών, ενώ το Φεστιβάλ Τεχνών και Τεχνολογίας τον Μάιο των μονών ετών στη Κεφαλονιά κ.ο.κ (επιλογές τυχαίες!)
 4. Συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής π.χ. τελευταία εβδομάδα Ιουλίου, που θα έχει καθορισθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν πριν το τέλος της εκδήλωσης της προηγουμένης περιόδου
 5. Σχεδιασμός για πανιόνια, πανελλαδική, διεθνή απήχηση δηλ. δυνατότητα προβολής σε συνέδρια, κοινωνικά δίκτυα, δυνατότητα κράτησης θέσεων μέσω διαδικτύου, σύνδεση με τουριστική προσφορά κάθε νησιού.

 

 

Μέρος ΙΙ : Δράσεις τοπικής εμβέλειας Δράσεις συλλόγων, φορέων κ.λπ.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα δράσεις, εκδηλώσεις, θρησκευτικές τελετές, δρώμενα που σχεδόν πάντοτε οργανώνονται από πολιτιστικούς, εκκλησιαστικούς και κοινωνικούς φορείς του κάθε νησιού.

Οι διάφοροι φορείς θα πρέπει να καταθέτουν κάθε Μάρτιο το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την επόμενη χρονιά, που θα πρέπει να προβλέπει (εν είδει απλού Τεχνικού Δελτίου για κάθε δράση ) όλα τα βασικά στοιχεία για την ένταξή του (και ενδεχομένως μερική χρηματοδότησή του από την ΠΙΝ και άλλους σχετικούς φορείς).Προφανώς οι δράσεις αυτές θα πρέπει να αποφασιστούν σε συνεργασία με τους Δήμους και άλλους τοπικούς φορείς ώστε να αποφευχθεί επικάλυψη δράσεων και εκδηλώσεων.

 

Προϋποθέσεις – με ευθύνη και χρηματοδότηση της ΠΙΝ:

Ο σωστός σχεδιασμός, προγραμματισμός, χρηματοδότηση και επιτυχής υλοποίηση των σημαντικών αυτών δράσεων / εκδηλώσεων πολτισμού στα Ιόνια Νησιά προϋποθέτει τη δημιουργία, ενεργοποίηση και συνεχή παρακολούθηση συγκεκριμένων δομών και λειτουργιών. Κατά τη γνώμη μας οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν στα εξής (ενδεικτικός κατάλογος) :

 

 1. Ενιαίος Φορέας Πανιόνιων Πολιτιστικών Δράσεων Δημιουργία νέου (ή ανάθεση σε υπάρχοντα) ενιαίου φορέα διαχείρισης της ΠΙΝ της εποπτείας του συνολικού εγχειρήματος με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ΟΤΑ και των πολιτιστικών φορέων και ενώσεων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ορίζεται ένας μόνο συγκεκριμένος φορέας (οργανισμός, υπηρεσία, σύλλογος, μη κερδοσκοπική εταιρία, εξειδικευμένη εταιρεία κ.λπ που θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση κάθε δράσης.
 2. Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής υποστήριξης και προβολής Ανάθεση μετά από διεθνή διαγωνισμό σε εξειδικευμένο οργανισμό της ανάπτυξης και αδιάλειπτης λειτουργίας σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής και διεθνούς προβολής . Το σύστημα αυτό θα προβλέπει και τη δημιουργία και συνεχή ενημέρωση από όλους τους εμπλεκομένους ενός ενιαίου ΚΑΛΕΝΤΑΡΙΟΥ δράσεων / εκδηλώσεων, που θα περιλαμβάνει τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρότερες πολιτιστικες δράσεις γενικά και ανά νησί.

 

 1. Υπευθυνότητα οργάνωσης της κάθε δράσης Ανάθεση μετά από διεθνή διαγωνισμό σε ένα ή περισσότερους εξειδικευμένους φορείς του σχεδιασμού, συνολικής οργάνωσης, διαχείρισης κ.λπ. της κάθε δράσης με εξασφάλιση συνεργειών μεταξύ δράσεων και πληροφορικής υποστήριξης

 

 1. Επιμόρφωση στελεχών Ο.Τ.Α και υπευθύνων πολιτιστικών οργανισμών στην Π.Ι.Ν Προκειμένου να γίνει δυνατή ο επιτυχής σχεδιασμός, υλοποίηση και ορθή οικονομκή και άλλη παρακολούθηση των παραπάνω δράσεων αλλά και άλλων διαχείρισης τυ πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος των Ιόνιων Νησιών, είναι απαραίτητη η σωστή επιμόρφωση στελεχών ΠΙΝ, ΟΤΑ και πολιτιστικών κι άλλων οργανώσεων, καλλιτεχνικών ομάδων κ.ά. σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οικονομικής παρακολούθησης και διοίκησης πολιτιστικών οργανισμών, διαχείρισης έργων πολιτισμού & πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.

 

 

Φωτο: Ο πρόεδρος της CulturePolis Δρ. Βασίλειος Λαοπόδης

 

Θα συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες με τις τοποθετήσεις και ιδέες κι άλλων εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

Καμία δημοσίευση για προβολή