Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας στην 2η τακτική Συνεδρίασή του στις 09-02-2015 συζήτησε και έλαβε τις παρακάτω Αποφάσεις:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της κατανομής ποσού α’ δόσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.    Ομόφωνα το κατεπείγον.
Ομόφωνα με παρατηρήσεις της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ.

 

2.Γνωμοδοτική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015 – 2016,  σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.    Ομόφωνα το κατεπείγον.
Ομόφωνα εγκρίνεται η Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συγκεκριμένα τη μη κατάργηση του Νηπιαγωγείου 4ου Κορισσίων – Αγίου Νικολάου και του Νηπιαγωγείου Κρήνης.

 

3.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας στο Δήμο Κέρκυρας για το έτος 2015    Ομόφωνα το κατεπείγον.
Ομόφωνα η εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας στο Δήμο Κέρκυρας για το έτος 2015, με την προσθήκη των Κοινοτήτων Αγ. Ματθαίου, Αρκαδάδων και Αγρού και με τις παρατηρήσεις της Παρατάξεως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

 

4.Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του π. Δημάρχου Αγ. Γεωργίου Σπυρίδωνος Τριβυζά     Ομόφωνα :
Να εκφραστούν τα συλληπητήρια και η συμπαράσταση στην οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος,
Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένειά του,
Να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου,
Να δοθεί το όνομά του σε δημοτική οδό.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επανάληψη της διαδικασίας εκλογής «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Κέρκυρας» (με τους ίδιους υποψήφιους),  σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010.      

Μη εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, λόγω μη συγκέντρωσης του απαιτούμενου αριθμού ψήφων από τους υποψήφιους.

 

Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως της Πλειοψηφίας κ. Αντώνιου – Σπυρίδωνος Γεωργόπουλου περί ανάκλησης της υπ’ αριθμόν 22-445/29-09-2014 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για χορήγηση άδειας ενός έτους για επαγγελματικούς λόγους   

Ομόφωνα

 

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως μετατόπισης του περιπτέρου επί της οδού Ευγενίου Βουλγάρεως (μπροστά από το κωδωνοστάσιο του Ι.Ν. της Ανουτσιάτας) λόγω εκτέλεσης του έργου »Πεζοδρόμηση οδού Ευγενίου Βουλγάρεως – Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» Δ.Ε. Κερκυραίων, κατόπιν της υπ. αριθμόν 13-6 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.     

Κατά Πλεοψηφία
Με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ κ. Σ. Κουλούρη.

 

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκμίσθωσης δημοτικών χώρων του Δήμου Κέρκυρας για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανημάτων (ΑΤΜ).     

Ομόφωνα

 

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ΄ ονόματι ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ.     

Ομόφωνα

 

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ΄ ονόματι της εταιρείας » ΜΣ ΛΕΜΗ και Ο ΕΕ».     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεων περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ΄ ονόματι της εταιρείας »Π. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ  – Π. ΜΠΟΓΔΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».    

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους,  επ΄ όνοματι »ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΜΗΣ»     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ΄ ονόματι ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΙΚΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ΄ ονόματι » ΜΑΡΙΑΣ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ΄ ονόματι της εταιρείας »ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.»     

Ομόφωνα

 

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ΄ ονόματι »ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ ΄ ονόματι της εταιρείας »ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους, επ΄ ονόματι  »ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑ του ΟΘΩΝΑ».     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού κλήσεων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι HERTZ AUTOHELLAS S.A.     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την εκ νέου παραχώρηση ακινήτων (καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης) ιδιοκτησίας του φορέα αυτού, στους οικισμούς ΙΙΙ και ΙV στις Κουλίνες Δ.Ε. Κερκυραίων Δήμου Κέρκυρας.     

Ομόφωνα

 

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σταυρού Δ.Ε. Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας, στο Αγροτικό Ιατρείο και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού για τη συστέγασή τους.     

Ομόφωνα η παραχώρηση της χρήσης μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

Λήψη Απόφασης για παραχώρηση της χρήσης και λειτουργίας του Μουσείου της Ελιάς «Δονάτος Παϊπέτης» που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο Κέρκυρας προς τον Πολιτιστικό Όμιλο – Φιλαρμονική Κυνοπιαστών της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας.    

Αποσύρθηκε

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης »ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ».     

Κατά Πλειοψηφία
Με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ – ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ»     

Κατά Πλειοψηφία
Με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ»     

Κατά Πλειοψηφία
Με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΙΟΡΔΑΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ»     

Κατά Πλειοψηφία
Με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ»     

Κατά Πλειοψηφία
Με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως μεταθέσεως του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας »Προμήθεια υπόγειων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων»     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου »ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ»     

Ομόφωνα

 

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο »ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΣΙΑΣ»     

Κατά Πλειοψηφία, με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και Δήμου Κέρκυρας στα πλαίσια υλοποίησης τμήματος του 2ου υποέργου »ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ» της πράξης »ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ»     

Ομόφωνα με τις παρατηρήσεις της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των πράξεων α) Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας στο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Αλύπας και στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Μπενιτσών και β) Αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης Κέρκυρας»    Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ»   

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ»     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παράτασης 1ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του Υποέργου 1 «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» της πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»     

Ομόφωνα, με διόρθωση του τίτλου αντί 1ης αποκλειστικής, στο σωστό 2ης αποκλειστικής.

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ»    

Κατά Πλειοψηφία, με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ και την αρνητική ψήφο της Παρατάξεως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

Λήψη Αποφάσεως περί παράτασης προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου »Παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης ΄΄ Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Κέρκυρα και στους Παξούς»     

Κατά Πλειοψηφία, με τις αρνητικές ψήφους των Παρατάξεων ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ και ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (δίμηνα) λόγω κατεπειγουσών αναγκών στο Δήμο Κέρκυρας για το έτος 2015     

Κατά Πλειοψηφία, με την αρνητική ψήφο της Παρατάξεως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Τροποποίηση της υπ. αριθμόν 24-513/04-11-2014 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ως προς την συγκρότηση των Υπηρεσιακών Μελών της Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο »ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»     

Ομόφωνα

 

Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό στο Δήμο Κέρκυρας για το έτος 2015     

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΛΙΤΗ – ΞΥΔΙΑ ΡΩΞΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΡΗΣ
ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

 

 

Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών (Δημοτικοί Υπάλληλοι) για τη συγκρότηση  Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015   Ομόφωνα

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015.    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΡΗΣ
ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παράδοσης μισθωμένων κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015.     

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής μίσθωσης – εκμίσθωσης – αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015.    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τις επιτροπές παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών έτους 2015.    

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, με τη διαδικασία της κληρώσεως,  για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων.    

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο »ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ – ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ – ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ»     

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου »ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΙΑΚΩΝ – ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ – ΘΙΝΑΛΙΟΥ» Δήμου Κέρκυρας. Διόρθωση της υπ. αριθμόν 19-331/08-08-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ως προς τον Δημοτικό Σύμβουλο και ενός εκ των υπηρεσιακών παραγόντων.    

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου »ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» Δήμου Κέρκυρας.    

ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου »ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ» Δήμου Κέρκυρας.    

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου »ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΟΔΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ ΠΡΟΣ ΕΡΜΟΝΕΣ».
ΡΑΠΤΗΣ ΜΗΝΑΣ – ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου »ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΟΔΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ ΠΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ».    

ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Κέρκυρας     

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της παράτασης ή μη ισχύος της υπ’ αριθμόν 7-132/22-03-2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (περί επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας στη Δ.Ε. Παρελίων)     

Παράταση μέχρι 30-06-2016.
Κατά Πλειοψηφία, με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ κ. Σ. Μουζακίτη και τις αρνητικές ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων της ίδιας Παρατάξεως κ.κ. Γ. Μάμαλου και Α. Δήμου

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως των υπ’ αριθμ. 3/18-07-2013 και 4/07-07-2014 πρακτικών της Επιτροπής με θέμα «Γνωμοδότηση για Ονομασία και Μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Κέρκυρας» του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.    

Αποσύρθηκε

Λήψη Αποφάσεως περί υποβολής προτάσεως στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου – EEA GRANTS» για την ένταξη του έργου «Αξιοποίηση υδάτων λιμνοδεξαμενής Μοσχόπουλου»    

Αποσύρθηκε

Λήψη Αποφάσεως περί συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Κέρκυρας.    

Α….ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΣΟΡΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β. ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

Γ. ΦΟΡΕΙΣ
Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας
Επιμελητήριο Κέρκυρας
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κέρκυρας
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κέρκυρας
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας
Ομοσπονδιακός Οργανισμός Κερκυραϊκού Εμπορίου
Σύνδεσμος  Ναυτικών Πρακτόρων Κέρκυρας
Σύνδεσμος  Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας [AOCTA]

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Α ΚΑΙ Β ΣΚΕΛΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Γ ΣΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΉ ΨΗΦΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμόν 6-2/19-12-2014 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με θέμα «Μη καταβολή αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. και καταβολή των αποζημιώσεων των Μελών για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως δωρεά υπέρ της Πινακοθήκης»    

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός οικισμού στην περιοχή «Παλιόμυλος» Τ.Κ. Πάγων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου Δήμου Κέρκυρας, ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12ης Νοεμβρίου 1962     

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός ορίων οικισμού στην περιοχή «Σιδερένιου» Τ.Κ. Πεντατίου Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Κέρκυρας, ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 17ης Οκτωβρίου 1978    

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός οικισμού στην περιοχή «Δένδρα» Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου Δήμου Κέρκυρας, ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24ης Απριλίου 1977    

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός οικισμού στην περιοχή «Βάρυ» Τ.Κ. Καββαδάδων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου Δήμου Κέρκυρας, ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24ης Απριλίου 1977    

Ομόφωνα

Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΥΣΙΔΑΣ Β’ ΦΑΣΗ»   Κατά Πλειοψηφία
ΠΑΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

Λήψη Αποφάσεως περί κατακύρωσης των Πρωτοκόλλων Τμηματικής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών MIS 365374»    Κατά Πλειοψηφία
ΠΑΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

 

 

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ