Οι προτάσεις της ΛΑΣΥΠρος τον Πρόεδρο του Π.Σ.Ι.Ν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ κ. Περιφερειάρχηκ. κ. περιφερειακούς Συμβούλους

κ. Πρόεδρε

– Με έκπληξη είδαμε ότι στην Η.Δ της συνεδρίασης του Π.Σ στη Λευκάδα τις 16-11-2014 δεν περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα που δεν συζητήθηκαν (και με ευθύνη σας) στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Π.Σ όπως π. χ. οι μεταφορές των μαθητών, οι συνέπειες των σεισμών στα σχολεία της Κεφαλονιάς, η ανεργία, η απλή-ρωτη εργασία των ξεν/λων κ.ά.
– Επειδή η συνεδρίαση του Π.Σ γίνεται στη Λευκάδα όπου με κυβερνητική και όχι μόνο ευθύνη επικρατεί μια διαλυτική κατάσταση στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο με τεράστιες αρνητικές συνέπειες στην Υγειονομική Περίθαλψη του λαού της Λευκάδας αλλά και στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στο Νοσοκομείο. προτείνουμε να συζητηθεί προ Η.Δ. στη συνεδρίαση του Π.Σ την Κυριακή 16-11-14: «η κατάσταση στο Νοσοκομείο της Λευκάδας και μέτρα για την αντιμετώπιση της».

Θα στείλουμε την εισήγηση μας την Παρασκευή 14-11-14.

 

Κέρκυρα, 13-11-2014
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
της ΛΑ.ΣΥ. Ι.Ν
Θ.Γουλής
Γ.Κορφιάτης

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ