Όπως αναφέρεται στο κείμενο της επιστολής, με την κατάργηση, από φέτος, της χορήγησης ετήσιων ειδικών επιδομάτων ανεργίας σε όσους εργαζόμενους έχουν υπερβεί τις 450 ημέρες επιδότησης τα προηγούμενα 4 χρόνια αποκλείεται η συντριπτική πλειονότητα των εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα καθώς και το 50% του συνόλου των εποχικά εργαζομένων. Σημειώνεται δε ότι το επίδομα αυτό «αποτελεί μια στοιχειώδη πλην όμως σημαντική οικονομική βοήθεια, ιδιαίτερα για τους εποχικούς εργαζόμενους που δεν μπορούν να βρουν εναλλακτική ή μόνιμη απασχόληση λόγω της περιορισμένης ζήτησης στην αγορά εργασίας ή για όσους δεν έχουν πρόσθετο εισόδημα από εναλλακτικές δραστηριότητες».Οι βουλευτές, επισημαίνοντας ότι δεν έχει υπάρξει νεότερη πληροφόρηση για ανάθεση σχετικής μελέτης από τον ΟΑΕΔ, ζητούν από τον υπουργό Εργασίας να οριστεί συνάντηση τις αμέσως επόμενες ημέρες στην οποία θα αναζητηθούν λύσεις ώστε να μη θιγούν οι εποχικοί εργαζόμενοι που, είτε ανήκουν σε χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, είτε στερούνται άλλων εισοδημάτων.

Το κείμενο της επιστολής

 

Σύμφωνα με τον Ν.3986/11 καταργείται, από την 1 Ιανουαρίου του 2013, η χορήγηση των ετήσιων ειδικών επιδομάτων ανεργίας σε όσους εργαζόμενους έχουν υπερβεί τις 450 ημέρες επιδότησης τα προηγούμενα 4 χρόνια. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ που απασχολούνται εποχικά, κυρίως στον τουριστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο και αποτελεί μια στοιχειώδη πλην όμως σημαντική οικονομική βοήθεια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους εποχικούς εργαζόμενους που δεν μπορούν να βρουν εναλλακτική ή μόνιμη απασχόληση λόγω της περιορισμένης ζήτησης στην αγορά εργασίας ή για όσους δεν έχουν πρόσθετο εισόδημα από εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα στον πρωτογενή τομέα.

Λόγω του περιορισμού που εισήγαγε η παραπάνω ρύθμιση, η συντριπτική πλειονότητα των εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα καθώς και το 50% του συνόλου των εποχικά εργαζομένων αποκλείεται φέτος από τη χορήγηση ετήσιου ειδικού επιδόματος ανεργίας. Σημειώνεται ότι το καθεστώς γίνεται πιο αυστηρό από την 1/1/2014 καθώς τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην 4ετία δεν θα μπορούν να είναι περισσότερα των 400 καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την απασχόληση ολίγων μηνών και την επιδότηση για τους υπόλοιπους μήνες του έτους.
Γνωρίζουμε ότι εκ μέρους σας έχει αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία με την ανάθεση εκπόνησης σχετικής μελέτης από τον ΟΑΕΔ για την οποία ωστόσο δεν έχει υπάρξει νεότερη πληροφόρηση ενώ σχετικές διαβουλεύσεις τις προηγούμενες ημέρες δεν έχουν τελεσφορήσει. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε να μας δοθεί η δυνατότητα μιας συνάντησης εντός των αμέσως επομένων ημερών προκειμένου να διερευνηθούν εναλλακτικές επιλογές με στόχο να μη θιγούν οι εποχικοί εργαζόμενοι που, είτε ανήκουν σε χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, είτε στερούνται άλλων εισοδημάτων.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ