epidomata

Το ποσό αυτό που δεν θα πέσει στην τοπική αγορά, θα προστεθεί σε άλλα 15 – 20 εκατομμυρια που χάθηκαν για τους εποχικά εργαζόμενους και τους ξενοδοχοϋπαλλήλους από αιτίες όπως η συρρίκνωση της σαιζόν, η μη εφαρμογή συλλογικής σύμβασης σε πολλούς κλάδους, η μείωση μισθών στο χώρο του τουρισμού στο νησί που ήταν σημαντική παρά την αύξηση της κίνησης…

«Λειψή» τροπολογία, χρυσώνει το «χάπι»

Τροπολογία – «ασπιρίνη» κατατέθηκε για το θέμα σήμερα από 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ., μεταξύ των οποίων και της Α. Γκερέκου. Σύμφωνα με το κείμενο της τροποποίησης του νόμου που προτείνεται, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι άλλοι εποχικά εργαζόμενοι που θα έχουν δουλέψει μέσα στο καλοκαίρι από 100 έως 149 ημέρες, θα δικαιούνται επίδομα ανεργίας αλλά μειωμένο, διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών!
Προτείνεται επίσης να ισχύσει αυτό και για όσους έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 179 ημέρες εργασίας μέσα στο καλοκαίρι, με την (χρήζουσα διευκρίνηση λόγω της διατύπωσης) υποσημείωση ότι «το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από αμετάκλητη έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων προς τον ΟΑΕΔ» (;) .
Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να διευκρινιστεί, είναι η τελευταία παράγραφος που αναφέρει ότι στις ρυθμίσεις αυτές «εντάσσονται οι δικαιούχοι που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από 01/09/2013 και μετά». Η τροπολογία θα ισχύσει για αυτή τη σαιζόν μόνο ή και για τις επόμενες;
Αν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση η εν λόγω τροπολογία, τότε οι 6 μήνες επιδότησης θα μειωθούν στους τρεις αντί να καταργηθούν, με απώλεια 1500 περίπου ευρώ κατά μέσο όρο από τους ξενοδοχοϋπάλληλους που θα τη δικαιούνται, δηλαδή ποσό περίπου 11 εκ. ευρώ απώλεια από την τοπική οικονομία.

 

Στη Βουλή την Παρασκευή

Το θέμα της επιδότησης θα συζητηθεί την Παρασκευή στη Βουλή, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εργασίας ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης.
Ο κ. Κατσώτης υπογραμμίζει ότι με την ισχύουσα νομοθεσία, η πλειοψηφία των εποχιακά εργαζόμενων δεν θα πάρουν καθόλου επίδομα αφού απασχολούνται συνέχεια εποχιακά και είχαν διάρκεια επιδότησης από τον ΟΑΕΔ ανάλογα με τις ημέρες ασφάλισής τους από 100 ημερομίσθια έως και 150 με 7μηνη απασχόληση.
Ζητά νομοθετικές πρωτοβουλίες για την κατάργηση των περιοριστικών ρυθμίσεων που καταργούν στην πράξη το επίδομα ανεργίας και μέτρα για τη προστασία των ανέργων από τις δυσμενείς γι’ αυτούς και τις οικογένειες τους επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Το κείμενο της προτεινόμενης τροπολογίας από βουλευτές ΝΔ ΠΑΣΟΚ

 

Αιτιολογική Έκθεση:

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται η επιδότηση των απασχολούμενων σε τουριστικά και άλλα εποχικά επαγγέλματα, οι οποίοι λόγω της επαναλαμβανόμενης, κατ’ έτος, επιδότησής τους λόγω ανεργίας έχουν συμπληρώσει τα 450 ημερομίσθια στην τελευταία 4ετία για το 2013 και τα 400 από το 2014, πριν την έναρξη της νέας επιδότησης (άρθρ. 39 του ν.3986/2011).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η παραπάνω κατηγορία ανέργων θα μπορέσει σε περίοδο οικονομικής κρίσης να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Τροπολογία προσθήκη στο σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Άλλες Διατάξεις»
Στο άρθρ.6 του ν.1545/85 (Α/91), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«Oι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, με βάση τη διάταξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν.1545/1985 (Α΄ 91) όπως ισχύει, οι οποίοι στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 περ. β εδάφιο πρώτο, του άρθρ. 4 του ν.1545/1985, έχουν πραγματοποιήσει από 100 έως 149 ημέρες εργασίας, δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών.

Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, του άρθρ. 2 του ν.1874/1990 (Α΄ 18) και της παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) δεν ισχύουν για τους δικαιούχους του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Η πρώτη, από την ισχύ της παρούσας, επιδότηση των δικαιούχων του πρώτου εδαφίου δεν εμπίπτει στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου 8.

Ομοίως δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό, επόμενες επιδοτήσεις για τους δικαιούχους τακτικής ανεργίας, που θεμελιώνονται με βάση την παρούσα και μόνο παράγραφο.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να εφαρμοστούν και σε δικαιούχους του ανωτέρω πρώτου εδαφίου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 179 ημέρες εργασίας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από αμετάκλητη έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων  προς τον ΟΑΕΔ.

Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσονται οι δικαιούχοι που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από 01/09/2013 και μετά».

 

Η ερώτηση Κατσώτη

Την ώρα που ο αριθμός των ανέργων έχει φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο και οι προβλέψεις όλων των ειδικών μιλούν για περαιτέρω αύξησή της, από 01.01.2013 η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προχωρά στην εφαρμογή του άρθρου 39 του νόμου 3986/2011 για τις προϋποθέσεις επιδότησης, αφήνοντας ουσιαστικά χωρίς επίδομα ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενους, που χάνουν τη δουλειά τους καθώς η κρίση βαθαίνει.
Σύμφωνα με το νόμο, η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από τις μέρες επιδότησης του ανέργου κατά την προ της 01.01.2013 τετραετία, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 450 ημέρες και από 01.01.2014 τις 400 ημέρες.
Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η προστασία των εποχιακά εργαζομένων για τους μήνες της ανεργίας τους και καταδικάζονται να επιβιώνουν με το ευτελές ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά στην καλύτερη περίπτωση τις 5.000€. Η πλειοψηφία των εποχιακά εργαζόμενων δεν θα πάρουν καθόλου επίδομα αφού απασχολούνται συνέχεια εποχιακά και είχαν διάρκεια επιδότησης από τον ΟΑΕΔ ανάλογα με τις ημέρες ασφάλισής τους από 100 ημερομίσθια έως και 150 με 7μηνη απασχόληση.
Η κυβέρνηση με τη ρύθμιση αυτή φέρνει σε απόγνωση χιλιάδες εργαζόμενους πολλών ειδικοτήτων στον τουρισμό, στις κατασκευές, ηθοποιούς κ.α. Πρόκειται για μέτρο εξαθλίωσης των ανέργων, για καταστροφική ρύθμιση όσον αφορά τον οικογενειακό προϋπολογισμό χιλιάδων εποχικά εργαζομένων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.  Σε ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα προβεί για την κατάργηση των περιοριστικών ρυθμίσεων του ν. 3986/2011, που καταργεί στην πράξη το επίδομα ανεργίας.
2.  Τι μέτρα θα λάβει για τη προστασία συνολικά των ανέργων από τις δυσμενείς γι’ αυτούς και τις οικογένειες τους επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ