tromaktiko

 

 Υπενθυμίζεται ότι με επιστολή του, στις 23/8/2013, προς το Υπουργείο Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής είχε ζητήσει την οριστική επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει με τις σοβαρές αποκλίσεις στον υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, μέσω ΔΕΗ, στην Κέρκυρα.

 

Η επιστολή του Δήμαρχου Κέρκυρας προς τον Υφ. Οικονομικών (20/9/2013) έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΒΟΛΗ Ε.Ε.Τ.Α. Ν.4152/2013»
Αναφορικά με το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον καθορισμό των τιμών ζώνης επί τη βάση των οποίων επεβλήθη το Ε.Ε.Τ.Α. σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:

 

Ύστερα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για την επιβολή ΤΑΠ στις περιοχές που δεν είχε επιβληθεί, οι τιμές ζώνης έχουν επανειλημμένα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες με τα παρακάτω έγγραφα:

Με το αρ.724/4-1-2013 διαβιβαστικό του Δήμου μας, στάλθηκε η ανωτέρω απόφαση στη ΔΕΗ Δ/νση Περιοχής Κέρκυρας για τις δικές της ενέργειες όπως ο νόμος ορίζει.

Σε αναμονή της εφαρμογής (καταχώρησης) της απόφασης καθορισμού τιμής ζωνών και σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και στην ΚΕΡΚΥΡΑ και στην ΑΘΗΝΑ μας υποδείχθηκε τηλεφωνικά στις αρχές Ιουνίου ότι αρμόδια υπηρεσία για την καταχώρηση είναι η ΔΕΔΗΕ περιοχής Κέρκυρας. Στο διάστημα αυτό η ψήφιση του Ν.4152/13(ΦΕΚ 107/9-5-2013),και η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Α. καθώς και του τρόπου υπολογισμού του για το έτος 2013,κατέστησε επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής -καταχώρησης των καθορισμένων τιμών ζωνών.

Με το αρ.51743/14-6-2013 έγγραφό μας, στάλθηκε εκ νέου στην ΔΕΔΗΕ Δ/νση περιοχής Κέρκυρας, κατάσταση με τις τιμές ζωνών όπως είχαν καθορισθεί.

Με το 986/19-6-2013 έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Κέρκυρας, μας επέστρεψε το έγγραφό μας με αρ.πρωτ.51743/14-6-2013 καθώς και την επισυναπτόμενη σε αυτό κατάσταση με τις τιμές ζωνών, ως αναρμόδια με το σχετικό θέμα.

Με το αρ.54591/20-6-2013 έγγραφό στάλθηκε κατάσταση με τις τιμές ζωνών όπως είχαν καθορισθεί, στη ΔΕΔΗΗΕ ΑΕ ,Κλιμάκιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών-Τομέας Λειτουργίας Συστημάτων-Μεσογείων ΑΘΗΝΑΣ, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με το ποιά υπηρεσία τους είναι αρμόδια για την καταχώρησή τους.
Με το αρ.67951/7-8-2013 έγγραφό μας, αποστείλαμε εκ νέου την επιστραφείσα κατάσταση με τις νέες καθορισμένες τιμές ζωνών του Δήμου μας , μετά από τηλεφωνική επικοινωνία -αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Κέρκυρας, στις 7/08/2013.

Με το αρ.πρωτ.71157/19-8-2013 προς τη ΔΕΔΗΗΕ ΑΕ ,Κλιμάκιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών-Τομέας Λειτουργίας Συστημάτων-Μεσογείων ΑΘΗΝΑΣ και κοινοποίησή στη ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Κέρκυρας ζητάμε να μας ενημερώσουν για το αν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα οι τιμές ζωνών όπως είχαν καθορισθεί, καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να διορθωθούν οι συντελεστές του ΕΕΤΑ.

 

Κατά συνέπεια, κατά τη ψήφιση του Νόμου 4152/2013, υπήρχαν στη βάση δεδομένων της ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Κέρκυρας καθώς και σε όποια άλλη σχετική υπηρεσία μας υποδειχθεί οι τιμές ζώνης για το σύνολο των περιοχών του Δήμου.

 

Παράλληλα, με έγγραφό μας στις 23/8/2013, ζητάμε από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που εξουσιοδοτείται να καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του ΕΕΤΑ στις περιπτώσεις εσφαλμένων υπολογισμών, να τον ενημερώσει αν προτίθεται άμεσα και με ποια διαδικασία θα προβεί στο νέο υπολογισμό και εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α. για τις περιοχές του Δήμου μας όπου σημειώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις καταλογισμού του παραπάνω τέλους σε σχέση με τις τιμές που καθορίσθηκαν από το Δήμο μας και οι οποίες τιμές ζώνης έχουν επανειλημμένα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ.

 

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν καθορισθεί από το Δήμο μας οι σχετικές τιμές, ο Ν. 4152/2013 που επιβάλει το Ε.Ε.Τ.Α. εφαρμόσθηκε προφανώς εσφαλμένα καθόσον ορίζει ότι για τα ακίνητα, για τα οποία δεν ανευρίσκεται τιμή ζώνης στη βάση πληροφοριών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ως τιμή λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών της δημοτικής ενότητας. Αντ’ αυτών ελήφθη ο μέσος όρος του Δήμου, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση τοπικών κοινοτήτων ή και ολόκληρων Δημοτικών Διαμερισμάτων.

 

Διευκρινίζουμε ότι με την από 13-5-2013 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. καθορίστηκε ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του Ε.Ε.Τ.Α. στις περιπτώσεις απαλλαγής και χορήγησης μειωμένου συντελεστή , όχι όμως και για την περίπτωση επιβολής μεγαλύτερου ποσού Ε.Ε.Τ.Α. από τον πράγματι οφειλόμενο.

 

Εφ’ όσον λοιπόν, όπως και ο νόμος ορίζει, την ευθύνη για τη διαδικασία επανακαθορισμού και νέας εκκαθάρισης του Ε.Ε.Τ.Α., φέρει αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομικών, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΤΑ, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ να προβείτε στις ενέργειες που επιτάσσει ο Ν. 4152/2013 ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ, διότι έχει δημιουργηθεί μείζον κοινωνικό θέμα, με την καταβολή χρηματικών ποσών τα οποία σε καμία περίπτωση δεν οφείλονται στο ΔΗΜΟΣΙΟ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ».

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ