Μία λειψή απογραφή και ένας προϋπολογισμός που συντάχθηκε στο παρά ένα απασχολούν σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο με την αντιπολίτευση να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι σύμβουλοι παρέλαβαν τις εισηγήσεις μόλις χθες στις 8 το βράδυ!

Πάντως, ακόμα και οι παρατάξεις της μειοψηφίας δικαιολόγησαν σε μεγάλο βαθμό το γεγονός αυτό όσον αφορά το αν έχει ευθύνες το προεδρείο του Π.Σ. και η ηγεσία της Περιφέρειας, εντοπίζοντας το πρόβλημα κυρίως στις διατάξεις του Καλλικράτη, στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια σε συνδυασμό με τις αλληλοσυγκρουόμενες και με ρυθμό… πολυβόλου εκδιδόμενες εγκυκλίους από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα άλλα συναρμόδια υπουργεία.
Μάλιστα, ο ίδιος ο Σπύρος Σπύρου παραδέχθηκε τα προβλήματα που υπάρχουν με το κείμενο της απογραφής αλλά δκαιολόγησε τις ελλείψεις αναφέροντας την αποψίλωση από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας λόγω μετατάξεων, αποχωρήσεων και μετακινήσεων, τις εγκυκλίους που ανά εβδομάδα ερχόντουσαν με την τελευταία οδηγία να καταφθάνει στις 27 Μαρτίου στα γραφεία της ΠΙΝ.

Τι περιλαμβάνει η απογραφή

Ο στόχος της απογραφής είναι να καταγραφούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις αλλά και τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά και μέσα που διαθέτει. Η απογραφή χωρίστηκε σε δύο ενότητες η πρώτη εκ των οποίων συζητείται σήμερα: αφορά την καταγραφή και παραλαβή του «ταμείου» και των κάθε λογής απαιτήσεων και υποχρεώσεων των (πρώην) νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αλλά και τη φυσική καταγραφή στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που περνούν στη διαχείριση της Π.Ι.Ν.
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει μία περισσότερο λεπτομερή καταγραφή όσων προβλέπει η πρώτη με διενέργεια απογραφής έναρξης και σύνταξη ισολογισμού έναρξης λειτουργίας με την αξιοποίηση και αποτίμηση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων που αρχικώς καταγράφησαν.

 

Η απογραφή εγκρίθηκε με ψήφους 25 υπέρ και 7 κατά.

Ο πίνακας της απογραφής

 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31-12-2010

A/A

ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΗΝ Ν.Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΩΗΝ Ν.Α.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΩΗΝ Ν.Α.  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΩΗΝ Ν.Α.  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

συνολικό ποσό για την ΠΙΝ

1

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    31-12-2010

6.385.410,17 €

6.120.636,11 €

2.787.561,90 €

14.517.001,37 €

29.810.609,55 €

2

ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ/ΤΕΛΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

0,00 €

0,00 €

10.030,48 €

0,00 €

10.030,48 €

3

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

2.142.060,77 €

3.137,47 €

78.805,28 €

632.856,77 €

2.856.860,29 €

4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ/ΤΕΛΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

0,00 €

0,00 €

55.683,10 €

0,00 €

55.683,10 €

5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΚΟ (ενοίκια μισθωμένων κτιρίων Υπηρεσιών Περιφέρειας)

330.647,80 €

110.102,61 €

39.781,87 €

190.713,46 €

671.245,74 €

6

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΧΕ

1.622,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.622,61 €

7

ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

711.247,82 €

0,00 €

347.428,31 €

0,00 €

1.058.676,13 €

8

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

 

0,00 €

14.295,17 €

0,00 €

14.295,17 €

9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΕΝΑΚ ΑΕ  92,56%, ΟΑΝΑΚ 100%, ΕΚΕΚ-ΤΑΚ ΑΕ 91,12% ΚΑΙ ΑΝΙΟΝ 23,28%    ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΝΑΚ

82.119,31 €

0,00 €

 

82.119,31 €

10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

47.780,85 €

21.559,82 €

474.759,58 €

4.148,74 €

548.248,99 €

11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (προμηθειών, εργασιών, μεταφοράς μαθητών)

3.191.660,44 €

767.986,35 €

553.934,70 €

3.090.088,70 €

7.603.670,19 €

12

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑ

311.516,58 €

0,00 €

7.039.278,95 €

0,00 €

7.350.795,53 €

13

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

736.204,46 €

1.066.195,54 €

130.228,09 €

6.769.695,82 €

8.702.323,91 €

13α

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

 

 

342.895,50 €

 

342.895,50 €

13β

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

48.470,11 €

 

48.470,11 €

14

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

102.297,51 €

967.091,00 €

605.000,00 €

749.606,11 €

2.423.994,62 €

15

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

4.670.966,67€

697.845,51€

43.282,00€

2.907.451,24€

8.319.545,42€

16

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

390.886,67€

337.235,94 €

2.943.159,51€

279.906,03€

3.951.188,15 €

17

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

1.235.550,00€

108.000,00€

130.000,00€

339.000,00

1.812.550,00 €

18

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

 

903.508,68 €

2.943.159,51€

688.171,06 €

4.534.839,25 €

19

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

11.175.958,71 €

8.330.400,00 €

130.000,00 €

12.677.677,44€

32.314.036,15 €

 

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ